Utskott och andra organ

Stadens förtroedeorgan utgörs av utskott och centralvalnämnden, vilka utses av stadsfullmäktige, samt personalsektionen och stadsbildskommittén, som utses av stadsstyrelsen. Vart och ett organ förvaltar ett speciellt ansvarsområde. Organen har namngivits enligt de ansvarsområden de sköter.

Bildningsutskottet >
Byggnadsutskottet >
Finska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik >
Idrottsutskottet >
Revisionsutskottet >
Samhällstekniska utskottet >
Social- och hälsovårdsutskottet >
Svenska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik >
Ungdomsutskottet >

Personalsektionen >
Stadsbildskommittén >
Centralvalnämnden >

Föredragningslistor och protokoll (bortsett från stadsbildskommittén)

Organ för deltagande och påverkan