Ansökan om forskningstillstånd sker med den bifogade blanketten. Tag gärna kontakt med chefen för enheten där undersökningen genomförs före ansökan.