Främjande av förmåga att ta hand om sig själv och sunda levnadsvanor är färdigheter som ökar både fysiskt och psykiskt välbefinnande. I förmågan att ta hand om sig själv ingår bl.a.

  • att lära sig vardagens rytm och rutiner,
  • att ta hand om sin egen hygien,
  • att lära sig tidsanvändning och tidshantering,
  • att göra val och påverka,
  • att lära sig emotionella färdigheter och interaktionsförmåga,
  • att lära sig sätt att kontrollera stress,
  • att anamma en aktiv livsstil,
  • att ta hand om vila och återhämtning.

Egenvårdsprogram

Egenvårdsprogram är helheter som experter har upprättat. Programmen ger dig stöd i din situation.