Pelinappulat

Med påverkan avses kommuninvånarnas deltagande i skötseln av gemensamma ärenden. Det är ytterst viktigt att invånarna deltar i utvecklingen av den kommunala verksamheten och i den diskussion som förs om denna.

På de här sidorna får du information om olika sätt att påverka kommunens verksamhet.

Du kan ge oss respons, komma med invånarinitiativ eller delta i diskussionen.

Frågor och respons

Om du har några frågor eller åsikter eller om du annars vill kontakta Grankulla stad och ge respons, fyll i blanketten här nedan.

  • Om du vill kan du bifoga en bild eller pdf-fil (max. 25 Mb). Godkända filer: jpg, png, pdf.
    Drop files here or
    Accepted file types: jpg, png, pdf, Max. file size: 25 MB, Max. files: 3.

    Ovan uppräknade demokratitjänster innehåller omfattande information om medborgarnas möjligheter att delta och påverka.