Pelinappulat

Med påverkan avses kommuninvånarnas deltagande i skötseln av gemensamma ärenden. Det är ytterst viktigt att invånarna deltar i utvecklingen av den kommunala verksamheten och i den diskussion som förs om denna.

På de här sidorna får du information om olika sätt att påverka kommunens verksamhet.

Du kan ge oss respons, komma med invånarinitiativ eller delta i diskussionen.

Ovan uppräknade demokratitjänster innehåller omfattande information om medborgarnas möjligheter att delta och påverka.