Ta kontakt

Elina Pynnönen

Byråsekreterare
Organisation
Bildning – Ungdomsväsendet

Jens Almark

Ungdomsledare
Organisation
Bildning – Ungdomsväsendet

Erica Saari

Uppsökande ungdomsarbetare
Organisation
Bildning – Ungdomsväsendet

Kermit Haapalainen

Ungdomsledare
Organisation
Bildning – Ungdomsväsendet

Patrik Himberg

Specialungdomsarbetare
Organisation
Bildning – Ungdomsväsendet