Ta kontakt

Elina Pynnönen

Byråsekreterare
Organisation
Bildning – Ungdomsväsendet

Jens Almark

Ungdomsledare
Organisation
Bildning – Ungdomsväsendet

Kermit Haapalainen

Ungdomsledare
Organisation
Bildning – Ungdomsväsendet

Patrik Himberg

Specialungdomsarbetare
Organisation
Bildning – Ungdomsväsendet

Sole Silfverberg

Specialungdomsledare
Organisation
Bildning – Ungdomsväsendet

Niklas Forsberg

Ungdomsledare
Organisation
Bildning – Ungdomsväsendet