Den viktigaste grunden för vårt välmående är en fungerande och smidig vardag. Smidigheten och balansen i vardagen påverkar hur vi mår varje dag. En smidig vardag består av rutiner, alltså bekanta element som stöder vårt välmående. I grunden för en bra vardag ingår element som regelbundna måltider och mångsidig näring, vardagliga skyldigheter och ärenden, vila, motion och sociala relationer. För en del ingår även arbete och studier i rutinerna.

Bekanta och återkommande beståndsdelar i vardagen ger en känsla av trygghet och kontroll. Det är särskilt viktigt att fokusera på rutiner då livet är inne i en utmanade fas. Rutinerna hjälper att orka och klara av situationen.