Arki ja arjen sujuvuus on hyvinvointimme kaikkein tärkein perusta. Se, miten sujuvaa ja tasapainoista arki on, vaikuttaa siihen, kuinka voimme päivittäin. Sujuva arki rakentuu rutiineista, tutuista hyvinvointia tukevista elementeistä. Tällaisia hyvän arjen perustan elementtejä ovat säännöllinen ruokailu ja monipuolinen ravitsemus, arkiset velvollisuudet ja asioiden hoitaminen, lepo, liikunta ja sosiaaliset suhteet. Osalle rutiineja ovat myös työ tai opiskelu.

Arjen tutut, toistuvat elementit tuovat elämään turvallisuuden ja hallittavuuden tunnetta. Varsinkin silloin, kun elämässä on haasteellisia aikoja, on tärkeää keskittyä rutiineihin. Ne tukevat jaksamista ja selviytymistä.