Toimintavuonna 2024 – 2025 esiopetus on velvoittavaa kaikille vuonna 2018 syntyneille lapsille. Perusopetuslain mukaan lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna.

Suomenkielistä esiopetusta tarjotaan toimintakaudella 2024 – 2025 päiväkoti Pikku Akatemiassa sekä Sansinpellon päiväkodissa. Ruotsinkielistä kielikylpyesiopetusta suomenkielisille lapsille tarjotaan Kielikylpy Grani Språkbad –päiväkodissa. Jos lapsi osallistuu yksityisen päiväkodin tarjoamaan esiopetukseen, päiväkodin sijaintikunta voi maksaa päiväkodille korvauksen esiopetuksen järjestämisestä, jos kunta on myöntänyt yksikölle oikeuden antaa maksutonta esiopetusta.

Esiopetus alkaa 8.8.2024 ja se päättyy 30.5.2025. Maksutonta esiopetusta tarjotaan 4 tuntia päivässä. Syysloma on 14. – 18.10.2024, joululoma on 21.12.2024 – 6.1.2025 ja hiihtoloma viikolla 8: 17. – 21.2.2025. Esiopetushakemus pyydetään täyttämään 31.1.2024 mennessä ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kauniainen.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatusyksikot/kunnallinen-varhaiskasvatus/hakeminen/.

Hakija saa kirjallisen päätöksen esiopetuspaikasta. Hakemus tulee täyttää myös niistä lapsista, jotka jo ovat varhaiskasvatuksessa. Mikäli lapselle on aiemmin myönnetty kunnallinen varhaiskasvatuspaikka, oikeus varhaiskasvatukseen sekä sijoitus päiväkotiin pysyy voimassa keskeytyksettä. Esiopetukseen liittyvä varhaiskasvatus tarjotaan samassa yksikössä, jossa lapsi osallistuu esiopetukseen. Jos lapsella on esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatuspaikka, esiopetuksen ulkopuoliselta päivittäiseltä varhaiskasvatusajalta sekä esiopetuksen loma-ajoilta (joululoma, hiihtoloma ja kesäloma ennen ja jälkeen esiopetusvuoden) peritään varhaiskasvatuksen asiakasmaksu. Jos lapsella ei ole varhaiskasvatuspaikkaa, tai jos hänen varhaiskasvatuspaikkansa irtisanotaan, varhaiskasvatusta voi hakea esim. esiopetuksen loma-ajoiksi.

Esiopetuksesta

Esiopetus on tärkeä ajanjakso lapsen elämässä. Esiopetus suunnitellaan ja toteutetaan siten, että lapsilla on mahdollisuus innostua, kokeilla ja oppia uutta. Leikkiessään ja toimiessaan erilaisissa oppimisympäristöissä lapset laajentavat osaamistaan eri tiedon- ja taidonaloilla. Esiopetuksessa lapsilla on tilaisuuksia monipuoliseen vuorovaikutukseen ja sosiaalisten taitojensa vahvistamiseen. 

Kauniaisissa kaikille lapsille tehdään lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma. Lapsen ollessa esiopetuksen lisäksi myös varhaiskasvatuksessa, toimii tämä suunnitelma myös lapsen varhaiskasvatussuunnitelmana.

Kauniaisten kunnallinen esiopetussuunnitelma 2023

Kauniaisten kunnallinen esiopetussuunnitelma on julkaistu ja luettavissa ePerusteissa. Klikkaa sinistä otsikkoa nähdäksesi suunnitelman.
Jos haluat ladata esiopetussuunnitelman pdf-muodossa, klikkaa ePeruste-sivun alalaidassa ”Lataa PDF-dokumentti”.

Kauniaisten kunnallisen esiopetussuunnitelman 2023 liitteet:

Huom! Jos avaat esiopetussuunnitelman liitteen Word Onlinessa, ylä- ja alatunnisteet (eli otsikot) näkyvät, kun valitset ”Näytä” -> ”Ylätunniste ja alatunniste”

Esiopetuspaikan myöntäminen (SOV §83, 7.11.2016)

Ensisijaisessa oppilaaksiotossa käytetään samaa varhaiskasvatuksen jatkuvuusperustetta kuin toissijaisessa oppilaaksiotossa. Esiopetuksen toissijaisen oppilaaksioton perusteista suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta on 7.11.2016 § 83 päättänyt seuraavasti:

1.Lapsella, joka on esiopetuksen alkamisvuoden kevätkaudella säännöllisesti osallistunut varhaiskasvatukseen samassa päiväkodissa johon muodostuu esiopetusryhmä, on oikeus aloittaa esiopetus saman päiväkodin esiopetusryhmässä.  
2.Lapsella, jolla on hakuhetkellä sisarus Kauniaisten perusopetuksen oppilaana vuosiluokilla 1 – 7, on oikeus toissijaiseen esiopetuspaikkaan Kauniaisten esiopetuksessa. Sisarusperustetta ei sovelleta, jos hakijan sisarus on perusopetuksen luokalla 8 – 9 hakutilanteessa.  
3.Esiopetuksen oppilaaksioton perusteita noudatetaan luetellussa järjestyksessä. Jos jäljellä olevia toissijaisia esiopetuspaikkoja hakee saman kriteerin perusteella useampi kuin mitä vapaita paikkoja on tarjolla, paikat jaetaan arpomalla. Sen jälkeen, kun toissijainen oppilaaksiotto kriteereillä 1 ja 2 on tehty, suoritetaan toissijaista esiopetuspaikkaa hakeneiden kesken arvonta jäljellä olevien esiopetuspaikkojen täyttämiseksi. Jos hakijoiden joukossa on useampi samasta perheestä, kohdellaan heitä yhtenä hakijana. Jos viimeinen arvottu toissijainen esiopetuspaikka menee tällaiselle hakijalle, suoritetaan arvonta viimeisestä toissijaisesta esiopetuspaikasta uudelleen.

Toissijaisen oppilaaksioton kautta täytetään niitä paikkoja, jotka mahdollisesti ovat jääneet täyttämättä ensisijaisessa oppilaaksiotossa viimeistään toukokuun loppuun mennessä sinä vuonna kuin esiopetus alkaa. Uusia esiopetusryhmiä ei perusteta toissijaisen oppilaaksioton johdosta, eikä se saa aiheuttaa lisäkustannuksia tai tarvetta lisäresurssiin. Toissijaisessa oppilaaksiotossa valitun lapsen matkoja esiopetukseen ja esiopetuksesta ei korvata.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu Sansinpellon päiväkodissa koskee 2016 sekä 2017 syntyneitä lapsia. Kokeilu päättyy 31.5.2024.

Pääset katsomaan asiakkuuttasi ja mm. hakemuksesi tilannetta alla olevan linkin kautta:

Jos yllä oleva linkki ei vie tunnistautumaan suomi.fi -sivustolle, kokeile tyhjentää välimuisti (tai avaa uusi incognito-ikkuna) ja paina linkkiä uudelleen.

Esiopetuksen järjestämislupa