Mielenterveyteen ja päihteisiin liittyvät ongelmat ovat Kauniaisten asukkaiden suurimpia hyvinvointiin ja terveyteen liittyviä haasteita. Ehkäisevää mielenterveys – ja päihdetyötä on hyvä tarkastella yhdessä ja rinnakkain, koska molempien ilmiöiden taustalla on sanoja suojaavia- ja riskitekijöitä. Päihteiden käyttö ja mielenterveyden oireet sekä häiriöt voivat olla myös toistensa riskitekijöitä.