Ehkäisevä päihdetyö

Ehkäisevä päihdetyö on osa hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämistä. Sen tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden käytön aiheuttamia haittoja niin päihteiden käyttäjille, heidän läheisilleen kuin yhteiskunnallekin.

Päihdehaittojen ehkäisyyn tarvitaan koko yhteiskunta ja vastaavasti koko väestö on ehkäisevän päihdetyön kohteena.

Ehkäisevä päihdetyö on osa kunnan lakisääteistä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015) kattaa alkoholi-, huumausaine- ja rahapelihaittojen sekä tupakoinnin vähentämisen. Lain mukaan ehkäisevä päihdetyö perustuu yhteistyöhön, päihteiden käytön ja siitä aiheutuvien haittojen seurantaan, käytettävissä olevaan tieteelliseen näyttöön ja hyviin käytäntöihin.

Kauniaisissa on nimetty yhteinen lakisääteinen ehkäisevän päihdetyön tehtävistä vastaava toimintaelin, ehkäisevän päihdetyön työryhmä. Työryhmä koostuu vapaa-aika palvelujen, opetustoimen, oppilashuollon, seurakunnan, terveydenhuollon ja sosiaalitoimen edustajista.

Miten voin auttaa päihteitä käyttävää?

Jos olet huolissasi läheisesi päihteiden käytöstä, puhu siitä hänelle avoimesti ja rehellisesti. Ennen kuin otat asian esille, pohdi läheisesi tilannetta ja selkeytä omia ajatuksiasi. Päätä etukäteen, mitä haluat sanoa. Kerro läheisellesi, mistä hän voi saada ammattiapua (luvn.fi). Jos läheisesi ei ole tähän valmis, anna kuitenkin tietoa paikallisista vaihtoehdoista.