Tutkimuslupaa haetaan oheisella lomakkeella. Ennen tutkimusluvan hakemista on suositeltavaa olla yhteydessä tutkittavan yksikön johtajaan, esimerkiksi varhaiskasvatusyksikön johtajaan tai koulun rehtoriin.

Tutkimuslupahakemus