Maahanmuuttajien palvelut on pääsääntöisesti tarkoitettu Kauniaisiin saapuville kiintiöpakolaisille ja oleskeluluvan saaneille, jotka ovat asuneet Suomessa alle kolme vuotta. ​

Maahanmuuttajille tarjotaan palveluohjausta ja neuvontaa sekä tukea kotoutumisprosessissa. Lisäksi maahanmuuttopalvelut vastaa kiintiöpakolaisten vastaanottojärjestelyistä.​ Laki kotoutumisen edistämisestä edellyttää kuntia järjestämään kuntaan muuttaneille pakolaisille kotoutumisajan palvelut kolmen vuoden ajan riippuen henkilön oleskelulupastatuksesta.

Kauniaisten kotoutumisen palvelut tekevät tiivistä yhteistyötä eri viranomaistahojen, kaupungin muiden palveluiden, seurakuntien ja järjestöjen kanssa.

Ota yhteyttä

Nina Reis

Asumisneuvoja

Kotouttamiskoordinaattori

Organisaatio
Kaupunginkanslia

Pakolais- ja maahanmuuttajapalvelut

Sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastuslaitoksen palvelut ovat siirtyneet 1.1.2023 Länsi-Uusimaan hyvinvointialueelle, eikä kaupunki enää vastaa näistä palveluista. Löydät nämä tiedot Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen verkkosivuilta.