”Haluamme, että oppilaillamme ja asiakkaillamme on parhaat ikinä tulevaisuuden teknologiataidot, jolloin heidän mahdollisuutensa menestyä elämässä ja työelämässä ovat ainutlaatuiset.”

Sivistystoimessa toimitaan aktiivisesti digitalisaation kehittämiseksi kaikissa yksiköissä. Kehitystyö on jatkuvaa ja pohjaa kaupungin strategiaan ja digitalisaatio-ohjelmaan. Kauniainen tunnetaan edelläkävijänä ja ketteränä kehittäjänä tässä suhteessa ja alan toimijat kokevat meidät mieleiseksi yhteistyökumppaniksi erilaisissa hankkeissa. Kehittämistä tehdään yhteistyössä kaupungin IT-osaston ja useiden ulkopuolisten toimijoiden kanssa.

Yksi toimintamuodoistamme on kehittämishankkeet. Opetustoimessa ja varhaiskasvatuksessa on vuosittain käynnissä erilaisia kehittämishankkeita joilla on yleensä ulkopuolisena rahoittajana Opetushallitus.

Toiminnassa tärkeitä ovat sivistytoimen johtoryhmä sekä Koko Hela Grani -verkosto, joka järjestää vuosittain kaksi verkostotapaamista kaikille yksiköille. Jokaisesta yksiköstä on verkostossa mukana kaksi henkilöä. Toimintaa koordinoi oppimisympäristöjen kehittäjä, joka toimii sivistystoimenjohtajan alaisuudessa sekä yhteyshenkilönä hankkeen ja kaupungin IT-yksikön sekä muiden toimialojen välillä. Oppimisympäristöjen kehittäjän vastuulle kuuluu myös hankkeiden koordinointi, ohjaus ja raportointi.