Koko Hela Grani-hanke (KHG) on Kauniaisten koko sivistystointa yhdistävä digitalisaation kehittämishanke, joka edistää osallistumista ja tulevaisuuden osaamista.

KHG_logo

KHG ei ole yksinomaan kouluprojekti, vaan myös hanke, joka edistää yhteistä toimintaa kaikille kaupungin asukkaille ja keskittyy digitalisaatioon kaikilla organisaation tasoilla. Hanke alkoi vuonna 2014 ja on sivistystoimen osalta toimeenpannut koko kaupungin tietohallintostrategiaa ja samalla myös uutta opetussuunnitelmaaa, joka tuli voimaan vuonna 2016. Hankkeen toiminnan peruspilareita ovat oman oppimisympäristöjen kehittäjän työpanos, erilaiset kehittämishankkeet ja omat työpajat ja koulutukset. Koko Hela Grani toimeenpanee sivistystoimen osalta vuonna 2018 hyväksyttyä digiohjelmaa.