Koko Hela Grani är ett digitaliseringsprojekt för hela utbildningen inom Grankulla stad som främjar delaktighet och framtida kompetenser.

Den centrala visionen i Koko Hela Grani-projektet är att bildningen ska använda hela stadsmiljön som upplevelse och lärmiljö. Projektet är inte heller uteslutande ett skolprojekt, utan även ett projekt som främjar gemensamma upplevelser för stadens alla invånare, med fokus på digitalisering på alla organisationsnivåer. Grundpelarna i projektet är arbetsinsatsen från projektets egen lärmiljöutvecklare, olika pilotprojekt, samt verkstäder och utbildningar i egen regi.