Social- och hälsovårdssektorns tjänster överfördes 1.1.2023 till Västra Nylands välfärdsområde. Grankulla stad ansvarar inte mera för dessa tjänster. Du hittar aktuell information på Västra Nylands välfärdsområdes webbsidor på adressen www.luvn.fi.