Registraturen tar emot handlingar som är riktade till staden, registrerar dem vid behov i ärendehanteringssystemet och skickar dem vidare för behandling. Handlingarna kan skickas per e-post, brev eller lämnas till stadshusets informationspunkt. Utanför öppettiden kan handlingarna sättas i postluckan som finns till vänster om stadshusets huvudingång.

Öppettid
Kl. 8.00–15.45 vardagar

E-postadress
registratur@grankulla.fi

Postadress
Grankulla stad
Registraturen
Grankullavägen 10
02700 Grankulla

Telefonnummer
09 50561

Fax
09 5056 535