Invandrartjänsterna är i regel avsedda för kvotflyktingar och personer med uppehållstillstånd som anländer till Grankulla och har bott mindre än tre år i Finland.

Till invandrarna erbjuds servicehandledning och rådgivning samt stöd i integrationsprocessen. Dessutom ansvarar invandrarservicen för arrangemangen vid mottagning av kvotflyktingar. Enligt lagen om främjande av integration ska kommunen ordna tjänster som hör till integrationstiden åt flyktingar som flyttat till kommunen i tre års tid beroende på deras status i fråga om uppehållstillstånd.

Integrationstjänsterna i Grankulla har ett tätt samarbete med olika myndigheter, stadens övriga tjänster, församlingar och organisationer.

Kontakta oss

Nina Reis

Bostadsrådgivare

Integrationskoordinator

Organisation
Stadskansliet

Integrationsfrämjande tjänster för flyktingar

Social- och hälsovårdssektorns och räddningsverkets tjänster har överförts 1.1.2023 till Västra Nylands välfärdsområde, och därmed ansvarar staden inte mera för dessa tjänster. Du hittar informationen på Västra Nylands välfärdsområdes webbsidor.