Aktuellt

18.6.2024

Stadsbanan: Tunnelvägen avstängd 24.6–28.7

Tunnelvägen i Grankulla centrum är på grund av stadsbanan stängd från all trafik 24.6.–28.7. Tunnelvägen öppnas igen för trafiken under måndagen 29.7 då tågtrafiken kör…

18.6.2024

Balanseringsprogrammet godkändes av fullmäktige 

Stadsfullmäktige godkände efter omröstning på måndagen (17.6) balanseringsprogrammet för ekonomin och de linjedragningar som där nämns.  I omröstningen vann stadsstyrelsens förslag som innehåller en skattehöjning…

18.6.2024

Stadens öppettider under sommaren 

Sommaren medför ändringar i stadens service och öppettider. T.ex. är stadshuset och stadens telefonväxel stängd 1–28.7.2024. Du når personer som då är på jobb via…

18.6.2024

Meddelande om kungörelse, Esbo och Grankulla städers handlingsplan för bullerbekämpning 2024–2028 enligt direktivet om bedömning och hantering av omgivningsbuller

Esbo och Grankulla städers handlingsplan för bullerbekämpning 2024–2028 enligt direktivet om bedömning och hantering av omgivningsbuller är färdig. Planen fokuserar på de mest trafikerade vägarna…

18.6.2024

Meddelande om kungörelse, Esbo och Grankulla städers handlingsplan för bullerbekämpning 2024–2028 enligt direktivet om bedömning och hantering av omgivningsbuller

Esbo och Grankulla städers handlingsplan för bullerbekämpning 2024–2028 enligt direktivet om bedömning och hantering av omgivningsbuller är färdig. Planen fokuserar på de mest trafikerade vägarna…

14.6.2024

HSY: Kungörelse beredning av avfallsavgifter för 2025

Ärende: Beredning av avfallsavgifter för 2025

7.6.2024

Meddelande om kungörelse, beslut om sanering av förorenad mark, järnvägsområdet Kera-Grankulla

Meddelande om kungörelse, beslut om sanering av förorenad mark, järnvägsområdet Kera-Grankulla (pdf)

13.06.2024

Kulturkoordinator

Kulturproffs – vill du ha en fast anställning i byn mitt i huvudstadsregionen?

Grankulla stad gynnar bildning och kultur och är en starkt tvåspråkig stad med drygt 10 000 i…

Evenemang