Aktuellt

30.11.2022

Nya Kaunis Grani på nätet

Lokaltidningen Kaunis Granis nummer 14/2022 finns nu på nätet.

28.11.2022

Stadshuset håller fredagsstängt fr.o.m. 2.12

Stadshuset kommer att vara stängt på fredagar i december. Som energibesparingsåtgärd kommer temperaturen i huset att sänkas med cirka fem grader från det normala.

28.11.2022

Vaccineringarna flyttar till hälsostationen 5.12

Vi börjar ge vaccinationer på hälsostationen från och med måndag 5.12. Till dess får du dina vaccinationer på stadshuset. 

22.11.2022

Huvudstadsregionen behövs för att bygga Finlands framgång

Finland behöver även i framtiden en stark och internationellt konkurrenskraftig huvudstadsregion, vars framgång upprepas i resten av landet. Huvudstadsregionen å sin sida behöver effektiva åtgärder…

28.11.2022

Skolgångshandledare

Skolgångshandledare till Granhultsskolan åk (1-6 )
Vi söker en engagerad och kunnig person med god samarbetsförmåga. För att vara framgångsrik i detta arbete bör du dessu…

28.11.2022

Klasslärarvikariat

Vi söker dig som har ett engagemang och driv utöver det vanliga. Du är en tydlig ledare som skapar trygghet och är en förebild för dina elever. Du undervisar på ett inspirerande…

23.11.2022

Chef för kost- och rengöringsservice (113001)

Vi söker nu en chef för kost- och rengöringsservice, som ska leda kosthålls- och rengöringsservicen och verka som sakkunnig inom enheten.

Till uppgifter hör, förutom opera…

23.11.2022

Personaldirektör (116002)

Då vår nuvarande personaldirektör börjar med nya utmaningar, söker vi en ny
personaldirektör.

Om du är ett effektivt och utvecklingsorienterat HR-proffs som gärna…

Evenemang