Aktuellt

17.5.2024

Meddelande om stadsbanas nattarbete som orsakar buller

På stadsbanans områdesentreprenad 2, från Kera till Grankulla utförs arbeten, som orsakar starkt buller 19–20.5. kl. 7:00-4:00 26–27.5. kl. 7:00-4:00.

17.5.2024

Kommunteknik: Kasabergs sandraka och belysningsarbeten

Staden gräver ner i marken luftkablarna och förnyar belysningnätet på Kasabergs sandraka (mellan Kasabergsvägen 16-18), och kvartersplan, som leder till lekparken. Ljusen stängs och då…

17.5.2024

Skolmaten i Grankulla fick vitsordet 7,6 – ”Oftast gott och näringsrikt”

Grankulla stads kostservice har genom en omfattande enkät undersökt vad skolans elever och personal anser om skolmåltiderna.- Sammanfattningsvis är jag glad över att väldigt många…

17.5.2024

Posttjänsterna fortsätter i Grankulla i tillfälliga utrymmen

Posten flyttar till temporära utrymmen i Grankulla. Posten hämtar en container till Thurmansplatsen där en servicepunkt nu öppnas. Postcontainern öppnar måndagen den 20.5 klockan 12…

15.5.2024

Byggandstillsynens anslagslista 15.5.2024

Vi publicerar anslagslistan endast på handläggningsspråket.

10.5.2024

Grankulla stadsfullmäktige sammanträder 20.5.2024

Stadsfullmäktige sammanträder i stadshuset, adress Grankullavägen 10, Grankulla, måndagen den 20 maj 2024 kl. 19.00.

8.5.2024

Europaparlamentsvalet 2024 (kungörelse)

Röstberättigad vid Europaparlamentsval är varje finsk medborgare som senast på valdagen fyller 18 år. Röstberättigade vid valet är också sådana medborgare i andra medlemsstater i…

6.5.2024

Ansökning om regelbundna turer i Villa Junghans

Föreningar och klubbar verksamma i Grankulla kan ansöka om tider för regelbunden verksamhet i Villa Junghans. Du kan söka för hösten 2024 och våren 2025…

16.05.2024

Kvällsvaktmästare

Kvällsvaktmästare till skolorna i Grankulla.

Vi söker en kvällsvaktmästare till en visstidsanställning.

Kvällsvaktmästaren arbetar i skolorna i Grankulla och …

14.05.2024

Lektor i historia och samhällslära (435187)

Grankulla stad anställer en lektor i historia och samhällslära vid Gymnasiet Grankulla samskola.

Lektor i historia och samhällslära fr.o.m. 1.8.2024

Grankulla stad sö…

14.05.2024

Vikarie i biologi och geografi

Grankulla stad anställer en vikarie i biologi och geografi vid Gymnasiet Grankulla samskola.

Vikarie för vår lektor i biologi och geografi vid GGs 7.8.2024-9.2.2025

Gymn…

14.05.2024

Vikarie i biologi och geografi

Grankulla stad anställer en vikarie i biologi och geografi vid Gymnasiet Grankulla samskola.

Vikarie för vår lektor i biologi och geografi vid GGs 7.8.2024-9.2.2025

Gymn…

Evenemang