Aktuellt

21.10.2021

Kommunteknik: Ändringar i trafikarrangemangen på Bembölevägen 20.10–5.11.21

Saneringen på Badets väg framskrider till Bembölevägen, vilket orsakar ändringar i trafikarrangemangen. Lätta trafikleden på Bembölevägen blir tillsvidare avstängd på en sträcka av 300m mellan…

20.10.2021

Influensavaccinering för rådgivningens klienter

Vaccinationstiderna på rådgivningen är avsedda endast för barn under skolåldern. Föräldrarna får vaccinet via t.ex. sin egen företagshälsovård. Grankulla hälsostation ger influensavaccinationer till personer som…

20.10.2021

Nya Kaunis Grani (nr 12) på nätet

Kaunis Grani 20.10 har utkommit och finns nu att läsa på nätet. Utgivningsdag är onsdag.

22.10.2021

Byggnadstillsynens anslagslista 22.10.2021

Vi publicerar anslagslistan endast på handläggningsspråket.

21.10.2021

Byggnadstillsynens anslagslista 21.10.2021

Vi publicerar anslagslistan endast på handläggningsspråket.

19.10.2021

Byggnadstillsynens anslagslista 19.10.2021

Vi publicerar anslagslistan endast på handläggningsspråket.

19.10.2021

Laaja-alainen erityisopettaja Kauniaisten suomenkieliseen perusopetukseen, Mäntymäen koulu

Kauniaisten suomenkielisessä perusopetuksessa luomme ja ylläpidämme toimintakulttuuria, joka edistää oppimista, osallisuutta, hyvinvointia ja kestävää elämäntapaa. Toivomme löytävämme yhteisölliseen ja ammatillista kasvua tukevaan työyhteisöömme oppimisen tuen…

15.10.2021

Projekt-ingenjör (195005)

Hakuaikaa on jatkettu 14.11. asti. Aikaisemmin jätetyt hakemukset otetaan huomioon.

8.10.2021

Två barnskötare inom småbarnspedagogik (363024, 363046), Kasabergets daghem

Du är lämplig och lyhörd vuxen, som finns till för barnen. Du är en teamspelare som förstår vikten av samarbete. Du kommer bra överens med…

18.10.2021

Kauniaisten kaupungin metsäkuvioiden hoitotyöt 2022-2023

Määräaika 24.11.2021 klo 12.00.

26.8.2021

Vammaisten asumispalveluiden hankinta Kauniaisten kaupungille

HUOM! Sivun alareunasta löydät 16.9.2021 klo 12.00 mennessä saapuneet kysymykset ja kysymyksiin annetut vastaukset sekä täsmennykset tarjouspyyntöön 21.9.2021 klo 16.00.

Evenemang