Grankullas nya strategi godkändes i stadsfullmäktige 25.4.2022.

Strategins värderingar:

  • Invånarfokus
  • Öppenhet
  • Gemenskap och jämlikhet
  • Klimatsmart och hållbart tänkande

Strategins tre teman

  • En stad med resurssmart verksamhet
  • En trygg, grönskande och fotgängarvänlig stad
  • Fokus på invånarna

Under varje tema finns 2-6 målsättningar med noggrannare delmålsättningar, vilka listas upp i strategipresentationen (pdf) och strategibilagan (pdf).

Stadens vision:

Ett handlingskraftigt, välmående, levande tvåspråkigt och mångkulturellt Grani som bygger framtiden på ett resurssmart sätt.

Grani 2030

För strategiprocessen fick även daghem och skolor i Grankulla vara med och berätta sina åsikter om Grankulla. Barnens och elevernas svar och förslag om framtidens Grankulla sammanställdes till ett dokument och en video, som också visades för stadsfullmäktige.


Daghemmen och skolorna som varit med:
Metsämajan päiväkoti, Satuvuoren ryhmäperhepäiväkoti, Kielikylpy Grani Språkbad, Granhultsskolan. Mäntymäen koulu, Kasavuoren koulu och Hagelstamska skolan