Det nya daghemmets gård, förrådet i bakgrunden, sandlådorna i förgrunden

Lokalcentralens resultatområde ansvarar för att låta planera stadens egna husbyggnadsinvesteringar, samt för att styra, organisera och följa upp dem. I resultatområdets uppgifter ingår dessutom att se till att de byggnader staden äger bibehåller värde och produktivitet, samt att tillhandahålla ändamålsenliga verksamhetslokaler av god kvalitet för stadens olika sektorer.

Resultatområdet driver och utvecklar underhåll och service av byggnader som staden äger.

Lokalcentralens byggchef ansvarar för verksamheten inom resultatområdet.

Aktuella pågående projekt

Villa Bredan tontin maanrakennustyöt

Servicecentret Villa Breda, utvidgningsprojekt. Projektet slutfördes våren 2018.

Rivning av konstruktioner i Ungdomsgårdens interiör

Ungdomsgårdens sanering. Slutfördes vintern 2022. Mer information: tel. nr. 050 5942 359.

Kontakta oss

Tomi Salminen

Byggchef
Organisation
Samhällsteknik – Lokalcentralen