"Vi vill att våra elevers och invånares färdigheter inom framtidens teknik ska vara den bästa någonsin, vilket erbjuder dem unika möjligheter i arbetslivet och även privat".

Projektet Koko Hela Grani (KHG) ett gemensamt digitaliseringsprojekt för hela bildningen i Grankulla som främjar delaktighet och framtida kompetenser. KHG är inte uteslutande ett skolprojekt, utan även ett projekt som främjar gemensamma upplevelser för stadens alla invånare, med fokus på digitalisering på alla organisationsnivåer. Projektet inleddes 2014 och har för bildningens del verkställt Grankulla stads IT-strategi och samtidigt också den nya läroplanen, som trädde i kraft 2016. Grundpelarna i projektet är arbetsinsatsen från projektets egen läromiljöutvecklare, olika pilotprojekt, samt verkstäder och utbildningar i egen regi.