Vad är digistöd?

Digistöd är stöd för användning av e-tjänster och datorer, pekplattor eller mobiltelefoner. Stödet kan sträcka sig från att hjälpa dig med e-tjänster till att installera och ta i bruk applikationer. Digistöd ger dig råd och hjälper dig med att använda e-tjänster och din dator, mobiltelefon, pekplatta eller annan mobil enhet. Stödet kan vara i form av kurser för användning av enheterna eller tjänsterna, rådgivningsträffar eller personlig hjälp.

Biblioteket

Du kan boka tid till bibliotekets avgiftsfria personliga digistöd om du vill gå igenom svårigheter med en dator, smarttelefon eller pekplatta i lugn och ro eller lära dig bli en bättre användare. En biblioteksanställd svarar på frågor och löser problem med dig. Biblioteket erbjuder digistöd på vardagar. Du kan boka tid genom att besöka bibliotekets kundtjänst eller genom att ringa 050 411 6504. Biblioteket erbjuder också digistöd utan tidsbokning på onsdagar kl. 15.00–16.00.

Biblioteket lär dig även hur du använder tjänsten Maisa.fi, både via Maisas webbplats och som app på en smarttelefon. Via Maisa kan du sköta dina social- och hälsovårdsärenden oberoende av tid och plats.

Seniorinetti

Vi svarar på seniorers frågor om datorer och internet i Seniorinetti-gruppen. Deltagandet är helt frivilligt, du kan delta bara en gång eller varje gång om du vill. Du behöver inte anmäla dig på förhand. Vi rekommenderar att du tar med dig din egen dator, pekplatta eller mobil, men biblioteket erbjuder även ett fåtal låneenheter.

Seniorinetti träffas varannan torsdag kl. 13–15. Exakta datum. Seniorinetti handleds av Dilxat Abdirim. Välkommen med!

Grani Närhjälp rf.

Grani Närhjälp erbjuder digistöd till alla Grankullabor. Grani Närhjälps volontärer kan också komma hem till dig för att ge digistöd och handledning om du så önskar. Vänligen kontakta oss per telefon 040 0237 741 eller e-post till toimisto@graninlahiapury.fi

Enter rf

ENTER rf är en förening för seniorer som är intresserade av informations- och kommunikationsteknik. Föreningen verkar i Nyland. Syftet är att hjälpa äldre att använda informationsteknik och öka deras digitala delaktighet. ENTER rf erbjuder personlig och avgiftsfri handledning om användning av datorer, pekplattor och mobiltelefoner på distans och genom fysiska möten. Hos Enter är handledarna seniorer. På Enters webbsida hittar du bl.a. anvisningar om digitala situationer och om olika apparater och du kan studera självständigt eller delta i en studiegrupp. Enter håller även gemensamma träffar för alla! Entersenior.fi (endast på finska).

Om du är insatt i elektroniska enheter och tjänster  sedan tidigare kan du också gå med som handledare och hjälpa andra! Entersenior.fi (endast på finska)

Medborgarrådgivning

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har en tjänst som heter Medborgarrådgivning, som vägleder dig till rätt myndighet och ger dig råd om hur du använder olika tjänster. Du kan få hjälp av medborgarrådgivningen bland annat med användning av den offentliga förvaltningens e-tjänster. Du kan kontakta medborgarrådgivningen via telefon, chat, webbformulär, e-post, videosamtal eller sms. Medborgarrådgivningen

Kom ihåg att myndigheterna själva alltid har skyldigheten att ge råd om sina egna e-tjänster. Du hittar de centralaste frågorna och svaren som ansluter till digistöd på tjänsten Suomi.fi: de centralaste frågorna och svaren.

Testa hurdan din digitala profil är!

Agerar du i den digitala världen med mod som en pionjär eller som om du var på en lugn upptäcktsresa, eller plockar du kanske ut de digitala guldkornen på din resa? Vilka ska dina nästa digitala steg bli och hur gör du ditt digitala äventyr intressant och inspirerande? Olika digitala profiler har alla sina styrkor, egenskaper och å andra sidan också tydliga möjligheter för nästa digitala steg. Hurdan är din profil? Gör testet! (på finska)

Våga söka hjälp med dina digitala utmaningar!