Vad är digistöd?

Digistöd är stöd för användning av e-tjänster och datorer, pekplattor eller mobiltelefoner. Stödet kan sträcka sig från att hjälpa dig med e-tjänster till att installera och ta i bruk applikationer. Digistöd ger dig råd och hjälper dig med att använda e-tjänster och din dator, mobiltelefon, pekplatta eller annan mobil enhet. Stödet kan vara i form av kurser för användning av enheterna eller tjänsterna, rådgivningsträffar eller personlig hjälp.

Biblioteket

Vill du gå igenom svårigheter med en dator, smarttelefon eller pekplatta i lugn och ro eller lära dig bli en bättre användare? Vi erbjuder personligt kostnadsfritt digistöd i bibban på onsdagar kl. 1516 utan förhandsanmälan.

Om tiden inte är bra för dig, kan du boka en egen tid. En biblioteksanställd svarar på frågor och löser problem med dig. Biblioteket erbjuder digistöd på vardagar. Du kan boka tid genom att besöka bibliotekets kundtjänst eller genom att ringa 050 411 6504. 

Om du har snabba och enkla digitala utmaningar kan du fråga om hjälp per e-post till julian.seppanen@grankulla.fi

Ta kontakt

Digstöd

Biblioteket ger digistöd på vardagar.
Bokning i biblioteket eller via telefonnumret nedan.

Organisation
Biblioteket

Erkki Ylitalo

frivillig

Distansstöd och hembesök för kommuninvånare: Windows-datorer och Android-telefoner

Kaj Kankaanpää

frivillig (svenska och finska)

Distansstöd och hembesök för kommuninvånare: Windows och Apple datorer och telefoner

Snabb hjälp från digistödet inom seniorernas organisationer i Grankulla

Problemen med datorer och program kommer ofta plötsligt och man behöver hjälp så fort som möjligt. I sådana situationer kan man kontakta Erkki och Kaj, som båda också är aktiva inom seniorernas organisationer i Grankulla. Om dina problem inte kräver en omedelbar lösning så rekommenderar vi att du i stället beställer tid till bibliotekets digistöd.

  • Seniorinetti Vi svarar på seniorers frågor om datorer och internet i Seniorinetti-gruppen. Deltagandet är helt frivilligt, du kan delta bara en gång eller varje gång om du vill. Du behöver inte anmäla dig på förhand. Vi rekommenderar att du tar med dig din egen dator, pekplatta eller mobil, men biblioteket erbjuder även ett fåtal låneenheter. Seniorinetti träffas i Grankulla bibliotek varannan torsdag kl. 13–15. Exakta datum. Seniorinetti handleds av Dilxat Abdirim. Välkommen med!
  • Grani Närhjälp rf. erbjuder digistöd till alla Grankullabor. Grani Närhjälps volontärer kan också komma hem till dig för att ge digistöd och handledning om du så önskar. Vänligen kontakta oss per telefon 040 0237 741 eller e-post till toimisto@graninlahiapury.fi
  • ENTER rf är en förening för seniorer som är intresserade av informations- och kommunikationsteknik. Föreningen verkar i Nyland. Syftet är att hjälpa äldre att använda informationsteknik och öka deras digitala delaktighet. ENTER rf erbjuder personlig och avgiftsfri handledning om användning av datorer, pekplattor och mobiltelefoner på distans och genom fysiska möten. Hos Enter är handledarna seniorer. På Enters webbsida hittar du bl.a. anvisningar om digitala situationer och om olika apparater och du kan studera självständigt eller delta i en studiegrupp. Enter håller även gemensamma träffar för alla! Entersenior.fi (endast på finska). Om du är insatt i elektroniska enheter och tjänster  sedan tidigare kan du också gå med som handledare och hjälpa andra! Entersenior.fi (endast på finska)
  • Medborgarrådgivning Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har en tjänst som heter Medborgarrådgivning, som vägleder dig till rätt myndighet och ger dig råd om hur du använder olika tjänster. Du kan få hjälp av medborgarrådgivningen bland annat med användning av den offentliga förvaltningens e-tjänster. Du kan kontakta medborgarrådgivningen via telefon, chat, webbformulär, e-post, videosamtal eller sms. Medborgarrådgivningen. Kom ihåg att myndigheterna själva alltid har skyldigheten att ge råd om sina egna e-tjänster. Du hittar de centralaste frågorna och svaren som ansluter till digistöd på tjänsten Suomi.fi: de centralaste frågorna och svaren.

Lär dig att använda Maisa.fi-tjänsten

I Maisa kan du sköta dina social- och hälsovårdsärenden när och var som helst.

Testa hurdan din digitala profil är!

Agerar du i den digitala världen med mod som en pionjär eller som om du var på en lugn upptäcktsresa, eller plockar du kanske ut de digitala guldkornen på din resa? Vilka ska dina nästa digitala steg bli och hur gör du ditt digitala äventyr intressant och inspirerande? Olika digitala profiler har alla sina styrkor, egenskaper och å andra sidan också tydliga möjligheter för nästa digitala steg. Hurdan är din profil? Gör testet! (på finska)

Våga söka hjälp med dina digitala utmaningar!

Vill du utveckla Granis digistöd med oss? Skicka dina utvecklingsidéer till taija.lottonen@grankulla.fi