Vad är digistöd?

Digistöd är stöd för användning av e-tjänster och datorer, pekplattor eller mobiltelefoner. Stödet kan sträcka sig från att hjälpa dig med e-tjänster till att installera och ta i bruk applikationer. Digistöd ger dig råd och hjälper dig med att använda e-tjänster och din dator, mobiltelefon, pekplatta eller annan mobil enhet. Stödet kan vara i form av kurser för användning av enheterna eller tjänsterna, rådgivningsträffar eller personlig hjälp.

Biblioteket

Digital handledning för seniorer: Enter rf och Grankullas frivilliga seniorer ger personlig vägledning i teknikfrågor seniorer emellan. Mottagning i  biblioteket varannan torsdag kl. 13 – 15 utan tidsbokning. Ta med dig din egen apparat samt de användarnamn och lösenord som behövs. Datum för mottagningarna finns på helmet.fi.

Digistöd med tidsbeställning: Vill du gå igenom svårigheter med en dator, smarttelefon eller pekplatta i lugn och ro? Du kan boka en timmes digistöd i bibliotekets kundtjänst eller genom att ringa oss på nummer 050 411 6504. Digistödet är tillgängligt på vardagar och ges av en medlem ur bibliotekets personal.

SeniorSurf

SeniorSurf-verksamheten förbättrar förutsättningarna för äldre att klara sig självständigt i ett samhälle som blir allt mer digitaliserat. https://seniorsurf.fi/svenska/

Ta kontakt

Digstöd

Biblioteket ger digistöd på vardagar.
Bokning i biblioteket eller via telefonnumret nedan.

Organisation
Biblioteket

Erkki Ylitalo

frivillig

Distansstöd och hembesök för kommuninvånare: Windows-datorer och Android-telefoner

Kaj Kankaanpää

frivillig (svenska och finska)

Distansstöd och hembesök för kommuninvånare: Windows och Apple datorer och telefoner

Snabb hjälp från digistödet inom seniorernas organisationer i Grankulla

Problemen med datorer och program kommer ofta plötsligt och man behöver hjälp så fort som möjligt. I sådana situationer kan man kontakta Erkki och Kaj, som båda också är aktiva inom seniorernas organisationer i Grankulla. Om dina problem inte kräver en omedelbar lösning så rekommenderar vi att du i stället beställer tid till bibliotekets digistöd.

Grani Närhjälp rf. erbjuder digistöd till alla Grankullabor. Grani Närhjälps volontärer kan också komma hem till dig för att ge digistöd och handledning om du så önskar. Vänligen kontakta oss per telefon 040 0237 741 eller e-post till toimisto@graninlahiapury.fi

ENTER rf är en förening för seniorer som är intresserade av informations- och kommunikationsteknik. Föreningen verkar i Nyland. Syftet är att hjälpa äldre att använda informationsteknik och öka deras digitala delaktighet. ENTER rf erbjuder personlig och avgiftsfri handledning om användning av datorer, pekplattor och mobiltelefoner på distans och genom fysiska möten. Hos Enter är handledarna seniorer. På Enters webbsida hittar du bl.a. anvisningar om digitala situationer och om olika apparater och du kan studera självständigt eller delta i en studiegrupp. Enter håller även gemensamma träffar för alla! Entersenior.fi (endast på finska). Om du är insatt i elektroniska enheter och tjänster  sedan tidigare kan du också gå med som handledare och hjälpa andra! Entersenior.fi (endast på finska)

Medborgarrådgivning Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har en tjänst som heter Medborgarrådgivning, som vägleder dig till rätt myndighet och ger dig råd om hur du använder olika tjänster. Du kan få hjälp av medborgarrådgivningen bland annat med användning av den offentliga förvaltningens e-tjänster. Du kan kontakta medborgarrådgivningen via telefon, chat, webbformulär, e-post, videosamtal eller sms. Medborgarrådgivningen. Kom ihåg att myndigheterna själva alltid har skyldigheten att ge råd om sina egna e-tjänster. Du hittar de centralaste frågorna och svaren som ansluter till digistöd på tjänsten Suomi.fi: de centralaste frågorna och svaren.

Testa hurdan din digitala profil är!

Agerar du i den digitala världen med mod som en pionjär eller som om du var på en lugn upptäcktsresa, eller plockar du kanske ut de digitala guldkornen på din resa? Vilka ska dina nästa digitala steg bli och hur gör du ditt digitala äventyr intressant och inspirerande? Olika digitala profiler har alla sina styrkor, egenskaper och å andra sidan också tydliga möjligheter för nästa digitala steg. Hurdan är din profil? Gör testet! (på finska)

Våga söka hjälp med dina digitala utmaningar!