Respons

Om du har respons om att utveckla stadens grönområden ska du skicka e-post till registratur@grankulla.fi.

Underhåll

Om du har respons om grönområdenas underhåll ska du skicka e-post till kunnossapito@kauniainen.fi. Tel. 050 411 8656, 050 548 0391.

Natur

Information om stadens naturområden, naturutflykter och om trädskulpturerna inom stadens område finns på miljöenhetens webbplats.