Respons

Om du har respons om att utveckla stadens grönområden ska du skicka e-post till registratur@grankulla.fi.

Underhåll

Om du har respons om grönområdenas underhåll ska du skicka e-post till kunnossapito@kauniainen.fi. Tel. 050 411 8656, 050 548 0391.

Kontakta oss

Underhåll av park- och skogsområden

Organisation
Samhällsteknik – Kommunteknik

Minna Aavalehto

Underhållsträdgårdsmästare
Organisation
Samhällsteknik – Kommunteknik

Emmi Silvennoinen

Stadsträdgårdsmästare
Organisation
Samhällsteknik – Kommunteknik