Planteringar och vistelseområde i parken vid Båtlänningsvägen.

I östra änden av Båtlänningsvägen ligger en liten park. Parken byggdes 2015 på grusplanen invid bullerskyddet, efter att flervåningshusen i närheten hade byggts.  Parken planerades så att det tjocka krosslagret skulle behöva bytas ut så lite som möjligt. På området finns en parktransformator och gott om underjordiska ledningar, som begränsade grävarbetet och placeringen av växtlighet. för parken gjordes upp av Emmi Silvennoinen 2015.

Vistelse och lek

Segelbåten som består av planteringsbehållare i cortenstål utgör det centrala elementet i parken. Planteringarna i behållarna består av olika gräsarter och blommande perenner. En altan av återanvänt kompositmaterial har byggts kring det planterade bergkörsbärsträdet. Cortenstål, en väderbeständig stålsort med rostfärgad yta, återkommer även i områdets övriga inredning. I parken finns utöver det en liten grillplats, en stenlabyrint och ett litet muminskepp.

Planterade växter

I parken finns olika prydnadsträd och klängväxter samt en anlagd gräsmatta. Här har också planterats fruktträd och bärbuskar: äppelträd, plommonträd, körsbärsträd, havtorn och andra bärbuskar. Bland bären finns vita och gröna vinbär, som inte lockar fåglar på samma sätt som de grannare vinbärsarterna, men ändå är lika goda. Du kan plocka frukt och bär från parken med måtta för eget bruk.

Underhåll

Om du har respons om grönområdenas underhåll ska du skicka e-post till kunnossapito@kauniainen.fi. Tel. 050 411 8656, 050 548 0391.