Välkommen, det här är tillgänglighetsutlåtande av Grankulla stad
Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten www.grankulla.fi och har upprättats 14.06.2021. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga.

Vi har själva granskat hur tillgänglig tjänsten är

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten
Uppfyller delvis tillgänglighetskraven.
Icke-tillgängligt innehåll

  1. Webbplatsen uppfyller ännu inte alla krav.
    Möjlig att uppfatta: Alla bilder har inte ännu en alternativ text.
    Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister
    Alla bilder har inte ännu en alternativ text.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
1.1.1 Innehåll som inte är text

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst? Beskriv den för oss och vi ska göra vårt bästa för att åtgärda den
Med ett webbformulär

Per e-post
registratur@grankulla.fi

På något annat sätt
Grankulla stad
PB 52
02701 Grankulla

Tillsynsmyndigheten
Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland Öppnas i ett nytt fönster. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter:
Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000