Kaupunginvaltuusto on 23.10.2023 § 52 hyväksynyt asemakaavan muutoksen sekä tonttijaon muutoksen, joka käsittää 6. kaupunginosan korttelin 810 tontin 6 (Lindstedtintie 19).

Alueella on voimassa rakennuskielto MRL 53 §:n 3 momentin mukaan.

Ota yhteyttä

Nina Forsberg

Maankäyttöinsinööri
Organisaatio
Yhdyskuntatoimi – Maankäyttö