Kaupunginvaltuusto on 23.10.2023 § 52 hyväksynyt asemakaavan muutoksen sekä tonttijaon muutoksen, joka käsittää 6. kaupunginosan korttelin 810 tontin 6 (Lindstedtintie 19).

Päätöksestä ei ole valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen.

Kauniainen 18.1.2024
Kaupunginhallitus

Ota yhteyttä

Nina Forsberg

Maankäyttöinsinööri
Organisaatio
Yhdyskuntatoimi – Maankäyttö