Kasvun ja oppimisen tuella tarkoitetaan lapsen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehityksen edistämistä ja tukemista sekä oppimisvaikeuksien ennalta ehkäisemistä ja varhaista tukemista.

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon tehtävänä on tukea ja edistää nuorten hyvinvointia sekä tervettä kasvua ja kehitystä. Toiminta pyrkii tunnistamaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa erityistä tukea tarvitsevat oppilaat ja tarvittaessa myös ohjaamaan heidät jatkotutkimuksiin ja -hoitoon.​

Lapset puheeksi -menetelmä

Varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa käytämme Lapset puheeksi -menetelmää.

Keskustelussa huoltajat ja ammattilaiset miettivät yhdessä, miten lapsen arki sujuu. Lapset puheeksi –keskustelu käydään jokaisen varhaiskasvatuksessa aloittavan lapsen huoltajien kanssa kuuden viikon kuluessa varhaiskasvatuksen aloittamisesta. Lapset puheeksi menetelmä on osaa Kauniaisten varhaiskasvatussuunnitelma.  Keskustelu käydään perheen jokaisesta lapsesta erikseen. Lapsen siirtyessä ryhmästä toiseen keskustelu käydään, jos vanhemmat näkevät sen tarpeelliseksi, tai jos siirron arvellaan olevan lapselle haastava.  Koulussa Lapset puheeksi -keskustelut käydään tietyillä vuosiluokilla.

Tämän lisäksi huoltajille tarjotaan mahdollisuus Lapset puheeksi – keskusteluun aina kun he niin haluavat tai kun lapsen kehitysympäristössä (koti, koulu tvs.) tapahtuu muutoksia, jotka saattavat aiheuttaa lapselle haasteita.

Lapset puheeksi -menetelmästä saatte lisätietoa Mieli.fi verkkosivusta. Sieltä löydätte myös Lapset puheeksi- keskusteluun liittyvät lomakkeet, joihin toivomme teidän tutustuvan ennen keskustelua. Linkin löydätte tämän sivun alapuolella.