Stöd för växande och lärande innebär att man främjar och stöder barnets fysiska, psykiska och sociala utveckling samt förebygger inlärningssvårigheter och sätter in stöd i ett tidigt skede.

Elev- och studerandehälsovården

Elev- och studerandehälsovården har som uppgift att stödja och främja hälsa och välfärd samt sund tillväxt och utveckling bland unga. Verksamheten har ambitionen att så tidigt som möjligt upptäcka de elever som behöver särskilt stöd och vid behov även hänvisa dem till fortsatta undersökningar och vårdinsatser.