Stöd för växande, lärande och välbefinnande

Stöd för barnets växande, lärande och välbefinnande ordnas som en del av verksamheten i småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen. Stödet arrangeras på basen av barnets styrkor samt behov som gäller lärandet och utvecklingen. Med ändamålsenligt, tillräckligt tidigt och rätt riktat stöd främjas barnets växande, lärande och välbefinnande. Stödet för växande, lärande och välbefinnande byggs upp genom att möta barnets individuella behov samt lösningar i anslutning till gruppen och lärmiljöerna.

När barnets stödbehov observeras så planeras och förverkligas stödet i samarbete med barnet, vårdnashavare, personal inom småbarnspedagogik, specialläraren inom småbarnspedagogik och andra sakkunniga.

I Grankulla använder vi trestegsstöd både i småbarnspedagogiken och i förskoleundervisningen.

kolmiportainen tuki ruotsiksi
  • Allmänt stöd är det första sättet att svara mot ett barns behov av stöd.
  • Om man bedömer att eleven behöver mer omfattande och långvarigt stöd än normalt, intensifieras stödinsatserna. Det intensifierade stödet beskrivs i barnets individuella plan för småbarnspedagogik eller i barnets plan för lärande i förskolan.
  • Om barnet behöver regelbundet och kraftigt stöd ordnar man särskilt stöd. För särskilt stöd fattar man ett förvaltningsbeslut och gör upp en individuell plan för hur undervisningen ska ordnas (IP) för eleven.

Elevvård i förskoleundevisningen

Barnet har rätt till elevvård i förskolan, dvs. omsorg om barnets välmående i sin helhet som individ och som medlem i gruppen. Barnet kan får hälsovårdstjänster hos rådgivningen och psykolog- och kuratorstjänster inom den grundläggande utbildningen. Vid behov inrättas en mångprofessionell grupp av sakkunniga som stöd för barnet. Elevvården i förskoleundervisningen gäller också barn som omfattas av förlängd läroplikt.

Den gemensamma elevvården är inriktad på förskolan som helhet. Den skapar förutsättningar i skolmiljön för samhörighet, omtanke och öppen kommunikation. Verksamhetssätt som ökar delaktigheten bidrar också till att förebygga problem, att identifiera dem i ett tidigt skede och att ordna det stöd som behövs. Hela förskolans personal omsätter den gemensamma elevvården i praktiken.

Den individuella elevvården gäller det enskilda barnet. Vårdnadshavarna kan kontakta aktörerna inom elevvården i olika frågor som gäller lärande, växande och utveckling Kuratorns, psykologens och hälsovårdarens telefonnummer finns här nedan. Elevvårdens tjänster är frivilliga och konfidentiella.

Kontakta oss

Ann-Louise Nysand

Speciallärare inom småbarnspedagogik (svenska)

Kontakta oss

Barnrådgivningen

hälsovårdarna mån-fre kl. 12.00-13.00