På Grankulla stads elektroniska anslagstavla finns samlat länkar till sidor med officiella ärenden, som ska vara offentligt till påseende.