Främjande av hälsa och välfärd är en av Grankulla stads mest centrala uppgifter. Med främjande av välfärd och hälsa avses verksamhet som stöder människors möjligheter att bibehålla och förbättra sin välfärd och hälsa. Möjligheter skapas genom att säkerställa de förutsättningar som stöder välfärden och möjliggör hälsosamma val. Arbetet för välfärd och hälsa utförs inom alla stadens sektorer och tjänster.

Tyngdpunkter i välfärdsarbete

Information om Grankullabornas välmående

Vi följer Grankullabornas välmående genom olika undersökningar och enkäter. Du kan få veta mer om resultaten nedan.

Välfärdsarbetet grundar sig i välfärdsteori

Välfärdsarbetet i Grankulla grundar sig i Erik Allardts (1976) välfärdsteori som Frank Martela (2022) har uppdaterat för modern tid. Välfärdsteorin kokar ner till tanken att omfattande välfärdsforskning kräver både objektiva och subjektiva mått, eftersom endera ensam ger en för snäv bild (Allardt 1976; 1993).

På basis av Allardts och Martelas reflektioner har välfärdskoordinatorn Taru Ikäheimonen skapat en version av välfärdsteorin som visuell modell för Grankulla.