Rådet för personer med funktionsnedsättning följer med beslutsprocessen i kommunalförvaltningen ur synvinkeln för personer med funktionsnedsättning och befrämjar deras möjligheter att delta och påverka. Rådet för personer med funktionsnedsättning kan komma med motioner, förslag och framställningar och ge stadens myndigheter utlåtanden i frågor som gäller personer med funktionsnedsättning.

Stadsstyrelsen fattar beslut om sammansättningen och tillsättandet av rådet för personer med funktionsnedsättning samt dess verksamhetsförutsättningar.

Rådets medlemmar utgörs av personer med funktionsnedsättning, deras anhöriga samt handikappföreningar verksamma inom staden. För varje medlem i rådet för personer med funktionsnedsättning väljs en personlig ersättare. Stadsstyrelsen utser också tjänsteinnehavarmedlemmar.

Föredragningslistor och protokoll

Föredragningslistor och protokoll från och med 1.5.2024

Protokoll 1.1.2021 – 30.4.2024

Mötestidtabell

(torsdagar kl. 15.00 ifall inte annat anges)

2024 hösten
5.9
10.10
14.11

Uppdaterad 24.5.2024

Översikt av organens mötestidtabeller (pdf)

Rådet för personer med funktionsnedsättning
2024–2025

(personlig ersättare inom parentes)

Ordförande
Lisbeth Hemgård, anhörig till person med funktionsnedsättning
(Eva Pesonen, Svenska synskadade i Mellersta Nyland rf.)

Vice ordförande
Monica Tallberg, anhörig till person med funktionsnedsättning
(Jon Tallberg, Steg för steg rf)

Nan Björkskog-Lindborg, Grankulla boende rf.
(Sami Talaskivi, Grankulla boende rf.)

Petteri Törnberg, Vaikuttajaverkosto Hän – Sinä & Minä ry
(Katja Tiainen, Helsingin ja Uudenmaan Neuroyhdistys ry)

Marketta Forsell, Kynnys Ry.
(Mikael Bergman, anhörig till person med funktionsnedsättning)

Petri Lehtinen, Pääkaupunkiseudun Luustoyhdistys ry
(Riitta Nieminen, Allergia- ja Astmayhdistys r.y.)

Välfärdsutskottets representant
Jessica Lerche
(Lotta Vaenerberg)

Samhällsteknikens tjänsteinnehavarmedlem
projektingenjör för kommuntekniken Anna Ahtila

Bildningens tjänsteinnehavarmedlem/Sekreterare
va. välfärdskoordinator Laura Salomaa, tfn 040 194 8508
(bildningssektorns planerare Maija Tiainen, tfn 050 566 8800)

Tjänsteinnehavarmedlemmarnas e-postadresser är enligt modellen fornamn.efternamn@grankulla.fi

Verksamhetsstadga för rådet för personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsstadga för handikapprådet (pdf)