Handikapprådet följer med beslutsprocessen i kommunalförvaltningen ur synvinkeln för personer med funktionsnedsättning och befrämjar deras möjligheter att delta och påverka. Handikapprådet kan komma med motioner, förslag och framställningar och ge stadens myndigheter utlåtanden i frågor som gäller personer med funktionsnedsättning.

Stadsstyrelsen fattar beslut om sammansättningen och tillsättandet av handikapprådet samt dess
verksamhetsförutsättningar.

Handikapprådet består av 10 medlemmar, av vilka sex utgörs av personer med funktionsnedsättning, deras anhöriga samt handikappföreningar verksamma inom staden. Därtill utser social- och hälsovårdsutskottet en förtroendevald representant. För varje medlem i handikapprådet väljs en personlig ersättare. Stadsstyrelsen utser också tre tjänsteinnehavare , varav två representerar social- och hälsovårdssektorn och en som representerar samhällstekniska sektorn.

Protokoll

Handikapprådet 2021–2023

(personlig ersättare inom parentes)

Ordförande
Marketta Forsell, Kynnys ry
(Mikael Bergman, Jaatinen, vammaisperheiden monitoimikeskus)

Vice ordförande
Monica Tallberg, anhörig till person med funktionsnedsättning
(Niklas Jansson, Steg för steg rf)

Nan Björkskog-Lindborg, Grankulla boende rf
(Sami Talaskivi, Grankulla boende rf)

Petteri Törnberg, Vaikuttajaverkosto Hän – Sinä & Minä ry
(Katja Tiainen, Helsingin ja Uudenmaan Neuroyhdistys ry)

Riitta Nieminen, Allergia- ja Astmayhdistys Espoo ja Länsi-Uusimaa ry
(Eva Pesonen, Svenska synskadade i Mellersta Nyland rf)

Jon Tallberg, Stef för steg rf

Representant för social- och hälsovårdsutskottet
Petri Lehtinen, Sannf
(Olavi Filppula, Saml)

Tjänsteinnehavarmedlemmar
ansvarig fysioterapeut Jenni Larva
projekt-ingenjör för kommuntekniken Anna Ahtila

Sekreterare
förvaltningsassistent Saara Leppäharju
tfn 050 598 8258

Representanternas för utskottet, tjänsteinnehavarmedlemmarnas och sekretarens e-postandresser är enligt modellen fornamn.efternamn@grankulla.fi