Handikapprådet följer med beslutsprocessen i kommunalförvaltningen ur synvinkeln för personer med funktionsnedsättning och befrämjar deras möjligheter att delta och påverka. Handikapprådet kan komma med motioner, förslag och framställningar och ge stadens myndigheter utlåtanden i frågor som gäller personer med funktionsnedsättning.

Stadsstyrelsen fattar beslut om sammansättningen och tillsättandet av handikapprådet samt dess verksamhetsförutsättningar.

Handikapprådets medlemmar utgörs av personer med funktionsnedsättning, deras anhöriga samt handikappföreningar verksamma inom staden. För varje medlem i handikapprådet väljs en personlig ersättare. Stadsstyrelsen utser också tjänsteinnehavarmedlemmar.

Protokoll

Handikapprådet 2021–2023

(personlig ersättare inom parentes)

Ordförande
Marketta Forsell, Kynnys ry
(Mikael Bergman, Jaatinen, vammaisperheiden monitoimikeskus)

Vice ordförande
Monica Tallberg, anhörig till person med funktionsnedsättning
(Niklas Jansson, Steg för steg rf)

Nan Björkskog-Lindborg, Grankulla boende rf
(Sami Talaskivi, Grankulla boende rf)

Petteri Törnberg, Vaikuttajaverkosto Hän – Sinä & Minä ry
(Katja Tiainen, Helsingin ja Uudenmaan Neuroyhdistys ry)

Riitta Nieminen, Allergia- ja Astmayhdistys Espoo ja Länsi-Uusimaa ry
(Eva Pesonen, Svenska synskadade i Mellersta Nyland rf)

Petri Lehtinen, Pääkaupunkiseudun Luustoyhdistys ry
(Jon Tallberg, Stef för steg rf)

Tjänsteinnehavarmedlem
projektingenjör för kommuntekniken Anna Ahtila

Sekreterare
välfärdskoordinator Taru Ikäheimonen
tfn 040 663 5431

Tjänsteinnehavarmedlemmens och sekretarens e-postandresser är enligt modellen fornamn.efternamn@grankulla.fi