Vammaisneuvosto seuraa kaupungin kunnallishallinnon päätöksentekoa vammaisten henkilöiden kannalta sekä edistää vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa. Vammaisneuvosto voi tehdä aloitteita, ehdotuksia ja esityksiä sekä antaa lausuntoja kaupungin viranomaisille vammaisten henkilöitä koskevissa asioissa.

Vammaisneuvoston kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kaupunginhallitus.

Vammaisneuvoston jäsenet ovat kauniaislaiset vammaiset, heidän omaisensa ja Kauniaisissa toimivat vammaisjärjestöt. Kaikille vammaisneuvoston jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet. Kaupunginhallitus nimeää myös viranhaltijajäseniä.

Esityslistat ja pöytäkirjat

Esityslistat ja pöytäkirjat 1.5.2024 alkaen

Pöytäkirjat 1.1.2021 – 30.4.2024

Kokousaikataulu

(torstaisin klo 15.00 ellei toisin mainita)

2024 syksy
5.9.
10.10.
14.11.

Päivitetty 24.5.2024

Yhteenveto toimielinten kokousaikatauluista (pdf)

Vammaisneuvosto 2024–2025

(henkilökohtainen varajäsen suluissa)

Puheenjohtaja
Lisbeth Hemgård, vammaisen henkilön omainen
(Eva Pesonen, Svenska synskadade i Mellersta Nyland rf)

Varapuheenjohtaja
Monica Tallberg, vammaisen henkilön omainen
(Jon Tallberg, Steg för steg rf)

Nan Björkskog-Lindborg, Grankulla boende rf.
(Sami Talaskivi, Grankulla boende rf.)

Marketta Forsell, Kynnys Ry.
(Mikael Bergman, anhörig till person med funktionsnedsättning)

Petteri Törnberg, Vaikuttajaverkosto Hän – Sinä & Minä ry
(Katja Tiainen, Helsingin ja Uudenmaan Neuroyhdistys ry)

Petri Lehtinen, Pääkaupunkiseudun Luustoyhdistys ry
(Riitta Nieminen, Allergia- ja Astmayhdistys Espoo ja Länsi-Uusimaa ry)

Hyvinvointivaliokunnan edustaja
Jessica Lerche
(Lotta Vaenerberg)

Yhdyskuntatoimen viranhaltijajäsen
kuntatekniikan projekti-insinööri Anna Ahtila

Sivistystoimen viranhaltijajäsen/Sihteeri
va. hyvinvointikoordinaattori Laura Salomaa, puh. 040 194 8508
(sivistystoimen suunnittelija Maija Tiainen, puh. 050 566 8800)

Viranhaltijajäsenten sähköpostiosoitteet ovat muodossa etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Vammaisneuvoston toimintasääntö

Vammaisneuvoston toimintasääntö (pdf)