Vammaisneuvosto seuraa kaupungin kunnallishallinnon päätöksentekoa vammaisten henkilöiden kannalta sekä edistää vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa. Vammaisneuvosto voi tehdä aloitteita, ehdotuksia ja esityksiä sekä antaa lausuntoja kaupungin viranomaisille vammaisten henkilöitä koskevissa asioissa.

Vammaisneuvoston kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kaupunginhallitus.

Vammaisneuvostossa on yhteensä 10 jäsentä, joista kuusi on kauniaislaiset vammaiset, heidän omaisensa ja Kauniaisissa toimivat vammaisjärjestöt. Lisäksi sosiaali- ja terveysvaliokunta nimeää luottamushenkilö. Kaikille vammaisneuvoston jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet. Kaupunginhallitus nimeää myös kolme viranhaltijajäsentä, joista kaksi edustaa sosiaali- ja terveystointa ja yksi yhdyskuntatointa.

Pöytäkirjat

Pöytäkirjat

Kokousaikataulu kevät 2022

(tiistaisin ellei toisin mainita)

18.1.
22.2.
23.3.
3.5.
13.6.
23.8.

Päivitetty 12.8.2022

Vammaisneuvosto 2021–2023

(henkilökohtainen varajäsen suluissa)

Puheenjohtaja
Marketta Forsell, Kynnys ry
(Mikael Bergman, Jaatinen, vammaisperheiden monitoimikeskus)

Varapuheenjohtaja
Monica Tallberg, vammaisen henkilön omainen
(Niklas Jansson, Steg för steg rf)

Nan Björkskog-Lindborg, Grankulla boende rf
(Sami Talaskivi, Grankulla boende rf)

Petteri Kyllönen, Hän – Sinä & Minä ry
(Katja Tiainen, Helsingin ja Uudenmaan Neuroyhdistys ry)

Riitta Nieminen, Allergia- ja Astmayhdistys Espoo ja Länsi-Uusimaa ry
(Eva Pesonen, Svenska synskadade i Mellersta Nyland rf)

Jon Tallberg, Steg för steg rf

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan edustaja
Petri Lehtinen, PS
(Olavi Filppula, Kok.)

Viranhaltijajäsenet
vastaava fysioterapeutti Mirjam Vähäsarja
kuntatekniikan projekti-insinööri Timo Pakarinen

Sihteeri
hallintoassistentti Saara Leppäharju
puh. 050 598 8258

Valiokunnan edustajien, viranhaltijajäsenien ja sihteerin sähköpostiosoitteet ovat muodossa etunimi.sukunimi@kauniainen.fi