Vammaisneuvosto seuraa kaupungin kunnallishallinnon päätöksentekoa vammaisten henkilöiden kannalta sekä edistää vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa. Vammaisneuvosto voi tehdä aloitteita, ehdotuksia ja esityksiä sekä antaa lausuntoja kaupungin viranomaisille vammaisten henkilöitä koskevissa asioissa.

Vammaisneuvoston kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kaupunginhallitus.

Vammaisneuvoston jäsenet ovat kauniaislaiset vammaiset, heidän omaisensa ja Kauniaisissa toimivat vammaisjärjestöt. Kaikille vammaisneuvoston jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet. Kaupunginhallitus nimeää myös viranhaltijajäseniä.

Pöytäkirjat

Vammaisneuvosto 2021–2023

(henkilökohtainen varajäsen suluissa)

Puheenjohtaja
Marketta Forsell, Kynnys ry
(Mikael Bergman, Jaatinen, vammaisperheiden monitoimikeskus)

Varapuheenjohtaja
Monica Tallberg, vammaisen henkilön omainen
(Niklas Jansson, Steg för steg rf)

Nan Björkskog-Lindborg, Grankulla boende rf
(Sami Talaskivi, Grankulla boende rf)

Petteri Törnberg, Vaikuttajaverkosto Hän – Sinä & Minä ry
(Katja Tiainen, Helsingin ja Uudenmaan Neuroyhdistys ry)

Riitta Nieminen, Allergia- ja Astmayhdistys Espoo ja Länsi-Uusimaa ry
(Eva Pesonen, Svenska synskadade i Mellersta Nyland rf)

Petri Lehtinen, Pääkaupunkiseudun Luustoyhdistys ry
(Jon Tallberg, Steg för steg rf)

Viranhaltijajäsen
kuntatekniikan projekti-insinööri Anna Ahtila

Sihteeri
hyvinvointikoordinaattori Taru Ikäheimonen
puh. 040 663 5431

Viranhaltijajäsenen ja sihteerin sähköpostiosoitteet ovat muodossa etunimi.sukunimi@kauniainen.fi