Vaikuttamisella tarkoitetaan kuntalaisen osallistumista yhteisten asioiden hoitoon. Asukkaiden osallistuminen kunnan asioiden edistämiseen ja niistä käytävään keskusteluun on erityisen tärkeää.

Tällä sivustolla saat tietoa erilaisista tavoista vaikuttaa kunnan asioihin.

Voit antaa meille palautetta, tehdä kuntalaisaloitteen, osallistua keskusteluun.

Yllämainitut demokratiapalveluista löytyy tietoa kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista.