Osallistava budjetointi on Suomessa vielä melko uusi käsite, vaikka sitä on käytetty eri muodoissa muutamissa kunnissa. Kansainvälisesti osallistuvaa budjetointia käytetään verrattain laajasti, ja siitä on saatu hyviä kokemuksia.

Parhaimmillaan osallistuva budjetointi lisää kuntalaisten aktiivisuutta ja kiinnostusta yhteisten asioiden hoitoon sekä auttaa kohdentamaan verovaroja tehokkaasti oikeisiin kohteisiin. Osallistavaan budjetointiin ei ole yhtä ainoaa oikeaa menetelmää, vaan sitä voidaan toteuttaa monin eri tavoin. Sama malli ei sovellu jokaiseen kuntaan.

Kole r.y. voitti osallistuva budjetointiäänestyksen 2021


Kevään osallistuvan budjetoinnin äänestyksen on voittanut Kole r.y. (Kauniaisten omaehtoisen liikkumisen edistäjät ry:n). Yhdistys haluaa kannustaa kansalaisten omaehtoista ulkona liikkumista ja urheilua Kauniaisten alueella.

Kole keräsi 34,5 % annetuista äänistä (420). Toiseksi äänestyksessä tuli ehdotus Kauniaisten keskustorin elävöittämiseksi (28,1%), kolmanneksi ehdotus Ulkokuntosali Thurmanin puistoon (24,5%). Muut ehdotukset keräsivät alle 10% äänistä.

Ota yhteyttä