Osallistuva budjetointi lisää kuntalaisten aktiivisuutta ja kiinnostusta yhteisten asioiden hoitoon sekä auttaa kohdentamaan verovaroja tehokkaasti oikeisiin kohteisiin.

Osallistuva budjetointi on toimintatapa, jossa asukkaat otetaan mukaan yhteisiä verovaroja koskevaan keskusteluun, suunnitteluun ja päätöksentekoon. Asukkaat otetaan mukaan pohtimaan ja myös päättämään siitä, mihin taloudelliset resurssit käytetään. 

Vuoden 2024 osallistuva budjetointi

Osallistuvan budjetoinnin ideakierros tuotti 23 ehdotusta. Kaupungin johtoryhmä on valinnut näistä äänestykseen etenevät viisi ehdotusta, jotka on listattu alla. Osallistuvan budjetoinnin tämän vuoden määräraha on 15 000 euroa.

Äänestys on nyt käynnissä ja voit äänestää suosikkiasi viimeistään 28.4. Tulokset uutisoidaan kaupungin verkkosivuilla 6.5 ja KaunisGranissa 9.5.

Vuoden 2023 osallistuva budjetointi

Vuonna 2023 kokonaissumma oli 15 000 euroa, josta 10 000 euroa varattiin nuorisovaltuuston ideoitavaksi ja 5 000 euroa yleisöäänestystä varten. Nuorisovaltuusto halusi käyttää rahat Nuorisotalon/koulun pihan monitoimikentän projektiin. Yleisöäänestyksen 5 000 euroa kanavoitiin Grani Lähiapu ry:n kautta ukrainalaisten pakolaisten hyväksi.  

Äänestyksessä annettiin lähes 300 ääntä. Ehdotus Ruokaa ja ylläpitoa ukrainalaisille pakolaisille Granin Lähiapu ry:n kautta sai 40 % kaikista äänistä. Toiseksi äänestyksessä tuli ehdotus ulkokuntosalitarvikkeiden lisäämisestä (33 %) ja kolmanneksi ehdotus leikkipuistojen hiekkalelut vapaaseen käyttöön (12 %). 

Aikaisempien vuosien voittokohteet

  • 2019: soutuveneet Gallträskille
  • 2020: Keskusurheilukentän ulkokuntosalivälineet
  • 2021: Kole ry:n tukeminen avustuksella
  • 2022: Kole ry:n tukeminen avustuksella
  • 2023: Ruokaa ja ylläpitoa ukrainalaisille pakolaisille Granin Lähiapu ry:n kautta.
    Nuorisvaltuusto: Nuorisotalon/koylyn monitoimikentän projekti

Ota yhteyttä

Pilvi Kalliomaa

Hallinnon erityisasiantuntija
Organisaatio
Kaupunginkanslia