Itsestä huolehtimisen taidot sekä terveellisten elintapojen edistäminen ovat sekä fyysistä että psyykkistä hyvinvointia lisääviä taitoja. Itsestä huolehtimisen taitoihin kuuluuvat mm.

  • arjen rytmin ja rutiinien opettelu
  • omasta hygieniasta huolehtiminen
  • ajankäytön ja ajanhallinnan opettelu
  • valintojen tekeminen ja vaikuttaminen
  • tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettelu
  • stressinsäätelykeinojen opettelu
  • liikunnallisen elämäntavan omaksuminen
  • levosta ja palautumisesta huolehtiminen

Omahoito-ohjelmia

Omahoito-ohjelmat ovat asiantuntijoiden laatimia kokonaisuuksia, joiden avulla saat tukea tilanteeseesi.