Kulttuuri- ja vapaa-aika-avustukset

Kauniaisten kaupunki myöntää vuosittain avustuksia Kauniaisissa kotipaikan omaavien tai Kauniaisissa vakituisesti toimivien yhdistysten ja yhteisöjen toiminnan tukemiseen. Avustuksia ja apurahoja myönnetään myös Kauniaisissa pysyvästi asuville yksityishenkilöille. Avustuksia myönnetään toimintaan, joka on Kauniaisten kaupungin arvojen mukaista, edistää strategisten tavoitteiden toteutumista sekä täydentää kaupungin omaa palvelutoimintaa. Avustusta voi hakea liikunta-, sivistys-, ja nuorisotoimintaa varten

HUOM! Tutustu avustusperusteisiin ennen hakemuksen tekemistä. 

Avustuksia haetaan kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen yhteisellä hakulomakkeella. 

Hakemuslomakkeita saa kaupungin kotisivuilta sekä  kaupungintalon neuvonnasta, Kauniaistentie 10 tai Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden toimistosta, Leankuja 4.

Hakemukset liitteineen sekä edellisen vuoden tilitykset osoitetaan ao. toiminnalle ja toimitetaan viimeistään 31.3.2023 klo 15.00 osoitteeseen: 

kirjaamo@kauniainen.fi

tai

Kauni­aisten kaupunki 
Kirjaamo 
Kauniaistentie 10 
02700 Kauniai­nen

Lisäkysymykset voi osoittaa:

Elina Pynnönen

Toimistosihteeri
Organisaatio
Nuorisopalvelut

Avustukset liikuntatoimintaan

Toiminta-avustukset

Toiminta-avustusta voivat hakea ensisijaisesti liikuntatoimintaa harjoittavat seurat ja yhdistykset, joiden kotipaikka on Kauniainen. Toiminta-avustusta voi hakea liikuntayhdistyksen tai – yhteisön sääntöjen mukaisen perustoiminnan tukemiseen.

Kohdeavustusta

Kohdeavustusta voi hakea liikuntatoimintaan liittyviin tavanomaisesta toiminnasta poikkeaviin tarpeisiin mm. suurempien liikuntatapahtumien järjestämiseen, merkittävien urheilukilpailujen järjestelykustannuksiin tai muihin hyvin perusteltuihin tarpeisiin.

Urheilija-apuraha

Urheilija-apurahaa voi hakea Kauniaisissa pysyvästi asuva tai jatkuvasti toimiva pääsääntöisesti nuori (alle 29-vuotias) urheilija ja valmentaja urheilutoiminnan tukemiseksi tai oman lajin jatko-opintomahdollisuuksien tarjoamiseksi. Apurahaa voidaan myöntää myös erityisen painavista syistä opintotukena lahjakkaalle opiskelijalle.

Avustukset kulttuuritoimintaan

Toiminta-avustukset

Toiminta-avustusta voi hakea Kauniaisissa kotipaikan omaava tai Kauniaisissa vakituisesti toimiva rekisteröity sivistyksellinen yhteisö sekä rekisteröimätön sivistyksellinen yhteisö, joka harjoittaa sivistys- tai kulttuuritoimintaa. Toiminta-avustusta voi hakea yhteisön toimintasuunnitelmassa mainitun kulttuuritoiminnan piiriin liittyvän toiminnan tukemiseen, kuten matkakuluihin, palkkioihin, yhteisön jäsenille myönnettäviin avustuksiin sekä vuokra- ja käyttökuluihin.

Kohdeavustukset

Kohdeavustusta voi hakea sivistyksellisessä mielessä toteutettavaan projektiin tai muuta hyvin perusteltua tarvetta varten. Kohdeavustuksella tuettavia menoja ovat avustettavasta toiminnasta aiheutuvat kustannuserät.

Taiteilija-apuraha

Taiteilija-apurahaa voi hakea Kauniaisissa pysyvästi asuva tai jatkuvasti toimiva taiteilija taiteellisen tai kirjallisen toiminnan tukemiseksi tai oman alan jatko-opintomahdollisuuksien tarjoamiseksi. Apurahaa voidaan myöntää myös erityisen painavista syistä opintotukena lahjakkaalle taidealan opiskelijalle.

Uusi avustus paikallisille kultuuritoimijoille – taiteilijahuone Villa Junghansissa

Kauniaisten kaupungin kulttuuripalvelut haluaa tarjota työhuoneen Villa Junghansissa paikallisiin hankkeisiin. 

Villa Junghans sijaitsee osoitteessa Leankuja 4. Taloa käyttävät paikalliset senioriyhdistykset ja sitä vuokrataan kokous-, seminaari- ja juhlatilaisuuksiin. Talon yläkerrassa sijaitsee Kauniaisten Musiikkijuhlien toimisto, ja siellä on myös noin 20 neliömetrin huone, joka on ollut tyhjillään siitä saakka, kun kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden hallinto alkuvuodesta 2023 siirtyi kaupungintalolle. Paikalliset kulttuuritoimijat voisivat hakea huonetta käyttöönsä syksylle 2023 ja keväälle 2024. Huonetta voi käyttää työtilana tai ateljeena. 

Työhuoneavustus myönnetään Kauniaisissa pysyvästi asuville yksityishenkilöille. Avustus myönnetään toimintaan, joka on Kauniaisten kaupungin arvojen mukaista ja edistää strategisten tavoitteiden toteutumista. Avustuksen saajan pitää esitellä työn tulokset kaupungin kulttuuripalveluille. 

 Avustuksen myöntäminen edellyttää hakijan toimittamaa hakemusta. Hakemuksen on liitteineen saavuttava kaupungin ilmoittamassa määräajassa kaupungin kirjaamoon. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. Avustusta myönnettäessä arvioidaan hakijan toiminnan laatua ja laajuutta. 

Työhuoneavustusta voi hakea tällä lomakkeella. Paperinen lomake tulee viikon sisällä.
Hakuaika alkaa 12.6. ja päättyy 31.7.2023 klo 16.00. Päätöksen taiteilijahuoneen jaosta tekee hyvinvointivaliokunta.

Ota yhteyttä kysymyksillä tukea koskien Cecilia McMullenia 29.6.2023 asti.
cecilia.mcmullen@kauniainen.fi tai 0505599580.

Avustukset nuorisotoimintaan

Toiminta-avustukset

Toiminta-avustusta voi hakea kauniaislaisten nuorisoyhdistysten nuorisotoimintaan, muuta nuorten itsensä järjestämää nuorisotoimintaa varten tai muuhun nuorisotoimintaan. Toiminta-avustusta voivat hakea nuorisoyhdistykset ja – yhteisöt sekä muut kauniaislaisten nuorten vapaat toimintaryhmät joiden jäsenistä vähintään 2/3 on 7- 28 –vuotiaita. 

Kohdeavustukset

Kohdeavustusta voi hakea kertaluonteisena avustuksena, kuten esim. jonkin erityisen ja tiettynä ajankohtana toimeenpantavan tapahtuman toteuttamiseen, matka-avustukseen tai toimintaa palvelevan kaluston tai välineistön hankkimisen avustamiseen tai muuta hyvin perusteltua tarvetta varten esim. vapaisiin nuorisoryhmiin kohdistuva toiminta.

Hyvinvointialueen avustushaku 2024

Hyvinvointialueen järjestöavusuksien kriteerit vuodelle 2024 löytyvät alla olevan linkin takaa. Avustusten hakuaika tulee sijoittumaan elo-syyskuun vaihteeseen 2023. Lisätietoa löytyy Länsi-Uudenmaan järjestösivuilta.

Lisäkysymykset voi osoittaa:

Taru Ikäheimonen

Hyvinvointikoordinaattori
Organisaatio
Sivistystoimi