Kulttuuri- ja vapaa-aika-avustukset

Kauniaisten kaupunki myöntää vuosittain avustuksia Kauniaisissa kotipaikan omaavien tai Kauniaisissa vakituisesti toimivien yhdistysten ja yhteisöjen toiminnan tukemiseen. Avustuksia ja apurahoja myönnetään myös Kauniaisissa pysyvästi asuville yksityishenkilöille. Avustuksia myönnetään toimintaan, joka on Kauniaisten kaupungin arvojen mukaista, edistää strategisten tavoitteiden toteutumista sekä täydentää kaupungin omaa palvelutoimintaa. Avustusta voi hakea liikunta-, kulttuuri-, ja nuorisotoimintaa varten.

Avustuksia haetaan kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden yhteisellä hakulomakkeella. Löydät kaikki lomakkeet tämän sivuston lopussa. Voit myös hakea lomakkeet kaupungintalon infosta, Kauniaistentie 10. Pyydämme sinua lukemaan huolellisesti sekä yleiset myöntämisperiaatteet että hakulomakkeen ennen kuin lähetät hakemuksesi. Muista myös liittää mukaan edellisen vuoden tilinpäätös.

Hakuaika alkaa torstaina 15.2.2024. Hakemukset liitteineen sekä edellisen vuoden tilitykset osoitetaan ao. toiminnalle. Huomioithan että 31.3.24. on sunnuntai, kaupungintalo on suljettu viikonloppuisin.


Toimita lomakkeet liitteineen viimeistään 31.3.2023. klo 15.00. osoitteeseen: 
kirjaamo@kauniainen.fi
tai
Kauni­aisten kaupunki 
Kirjaamo 
Kauniaistentie 10 
02700 Kauniai­nen

Muuta tärkeää

  • Mikäli käyttövuoroihin tehdään käyttäjän pyynnöstä muutoksia ja tästä aiheutuu ylimääräisiä siivouskuluja, vastaa käyttäjä syntyneistä kuluista itse: 75 € / h 
  • Tapahtumien ja juhlien loppusiivous: 75 € / h (min. 2 h)
  • Kauniaislaiset eläkeläisjärjestöt saavat käyttää Junghansia ja nuorisotalon tiloja maksutta arkisin.
  • Kauniaisten musiikkijuhlat saavat käyttää hyvinvointivaliokunnan hallinnoimia tiloja maksutta musiikkijuhlien aikana.
  • Kauniaisten AA-ryhmä ja Punainen Risti saavat käyttää Junghansin kellaritilaa maksutta.
  • Villa Junghans on maksuton Kauniaisiin rekisteröityneille musiikkiyhdistyksille.
  • Kasavuoren koulun tilat, pois lukien liikunta- ja erityisvarustellut tilat, ovat maksuttomat kaikille Kauniaisiin rekisteröityneille yhdistyksille.
  • Liikuntapalveluiden hallinnoimat yhdistyksille osoitetut varasto-, toimisto-, kuntosali- ja pukuhuonetilat ovat maksuttomat Kauniaisiin rekisteröityneille liikuntayhdistyksille.
  • Nuorisopalveluiden hallinnoimat yhdistyksille osoitetut toimitilat ja varastot ovat maksuttomat Kauniaisiin rekisteröityneille partiolaisyhdistyksille kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden tiloissa.

Avustukset liikuntatoimintaan

Toiminta-avustukset

Toiminta-avustusta voivat hakea ensisijaisesti liikuntatoimintaa harjoittavat seurat ja yhdistykset, joiden kotipaikka on Kauniainen. Toiminta-avustusta voi hakea liikuntayhdistyksen tai – yhteisön sääntöjen mukaisen perustoiminnan tukemiseen. Tuen saaminen edellyttää yhdistyksen voimassa olevaa päihdeohjelmaa ja tämän toimittamista avustusten haun yhteydessä. 

Kohdeavustusta

Kohdeavustusta voi hakea liikuntatoimintaan liittyviin tavanomaisesta toiminnasta poikkeaviin tarpeisiin mm. suurempien liikuntatapahtumien järjestämiseen, merkittävien urheilukilpailujen järjestelykustannuksiin tai muihin hyvin perusteltuihin tarpeisiin.

Urheilija-apuraha

Urheilija-apurahaa voi hakea Kauniaisissa pysyvästi asuva tai jatkuvasti toimiva pääsääntöisesti nuori (alle 29-vuotias) urheilija urheilutoiminnan tukemiseksi tai oman lajin jatko-opintomahdollisuuksien tarjoamiseksi. Apurahaa voidaan myöntää myös erityisen painavista syistä opintotukena lahjakkaalle opiskelijalle.

Avustukset kulttuuritoimintaan

Toiminta-avustukset

Toiminta-avustusta voi hakea Kauniaisissa kotipaikan omaava tai Kauniaisissa vakituisesti toimiva rekisteröity sivistyksellinen yhteisö sekä rekisteröimätön sivistyksellinen yhteisö, joka harjoittaa sivistys- tai kulttuuritoimintaa. Toiminta-avustusta voi hakea yhteisön toimintasuunnitelmassa mainitun kulttuuritoiminnan piiriin liittyvän toiminnan tukemiseen, kuten matkakuluihin, palkkioihin, yhteisön jäsenille myönnettäviin avustuksiin sekä vuokra- ja käyttökuluihin.

Kohdeavustukset

Kohdeavustusta voi hakea sivistyksellisessä mielessä toteutettavaan projektiin tai muuta hyvin perusteltua tarvetta varten. Kohdeavustuksella tuettavia menoja ovat avustettavasta toiminnasta aiheutuvat kustannuserät.

Taiteilija-apuraha

Taiteilija-apurahaa voi hakea Kauniaisissa pysyvästi asuva tai jatkuvasti toimiva taiteilija taiteellisen tai kirjallisen toiminnan tukemiseksi tai oman alan jatko-opintomahdollisuuksien tarjoamiseksi. Apurahaa voidaan myöntää myös erityisen painavista syistä opintotukena lahjakkaalle taidealan opiskelijalle.

Avustukset nuorisotoimintaan

Toiminta-avustukset

Toiminta-avustusta voi hakea kauniaislaisten nuorisoyhdistysten nuorisotoimintaan, muuta nuorten itsensä järjestämää nuorisotoimintaa varten tai muuhun nuorisotoimintaan. Toiminta-avustusta voivat hakea nuorisoyhdistykset ja – yhteisöt sekä muut kauniaislaisten nuorten vapaat toimintaryhmät joiden jäsenistä vähintään 2/3 on 7- 28 –vuotiaita. 

Kohdeavustukset

Kohdeavustusta voi hakea kertaluonteisena avustuksena, kuten esim. jonkin erityisen ja tiettynä ajankohtana toimeenpantavan tapahtuman toteuttamiseen, matka-avustukseen tai toimintaa palvelevan kaluston tai välineistön hankkimisen avustamiseen tai muuta hyvin perusteltua tarvetta varten esim. vapaisiin nuorisoryhmiin kohdistuva toiminta.

Hyvinvointialueen avustushaku

Hyvinvointialueen järjestöavusuksien kriteerit löytyvät alla olevan linkin takaa. Lisätietoa löytyy Länsi-Uudenmaan järjestösivuilta.

Lomakkeet

HUOM! Tutustu avustusperusteisiin ennen hakemuksen tekemistä. 

Lisäkysymykset voi osoittaa:

Elina Pynnönen

Toimistosihteeri
Organisaatio
Nuorisopalvelut

Tero Kuivalainen

Liikuntapäällikkö
Organisaatio
Liikuntapalvelut

Kermit Haapalainen

Nuorisopalveluiden vastaava
Organisaatio
Nuorisopalvelut

Gisela Montonen

Kulttuuri- ja viestintäsuunnittelija
Organisaatio
Sivistystoimi