Koristekuva

Rakennusvalvonta valvoo rakennustoimintaa ja huolehtii omalta osaltaan, että rakennettu ympäristö on turvallinen, terveellinen ja tarkoituksenmukainen. Tavoitteena on viihtyisän ja Kauniaisille tyypillisen kaupunkikuvan luominen kestävää kehitystä tukevalla tavalla.

Rakennusvalvonnan tehtäviin kuuluu kiinteistöllä tapahtuvan rakennustoiminnan valvonnan ohessa omalta osaltaan huolehtia siitä, että rakentamisessa noudatetaan mitä maankäyttö- ja rakennuslaissa määrätään. Rakennusvalvonnan päätehtäviä ovat rakentamiseen tarvittavien lupahakemusten ja -päätösten käsitteleminen, rakennustyönaikainen valvonta sekä rakennusten määräysten mukaisuuden ja rakennetun ympäristön valvonta.

Rakentamiseen liittyvät lupa-asiat käsitellään sähköisesti Lupapiste.fi -asiointipalvelun kautta. Voit rekisteröityä palveluun pankkitunnuksilla tai mobiilitunnisteella ja tehdä kyseisen asiointipalvelun kautta lupahakemuksen. Lupapisteen kautta tehdyistä neuvontapyynnöistä pyydämme ilmoittamaan myös sähköpostitse rakennustarkastajalle. Tarkemmat käyttöohjeet löytyvät Lupapiste.fi sivuilta.