Näiltä sivuilta löydät koottuna keskeisiä rakentamiseen liittyviä määräyksiä, ohjeita ja lomakkeita.

NaapurinkuulemislomakePalautus Lupapiste.fi-palvelun kautta allekirjoitettuna.
Aloituskokouksen pöytäkirjaPalautus Lupapiste.fi-palvelun kautta.
IV-töiden muistilista ja
tarkastusasiakirja
Palautus Lupapiste.fi-palvelun kautta.
KVV-töiden muistilista ja
tarkastusasiakirja
Palautus Lupapiste.fi-palvelun kautta.
KVV-laitteistoselvitysPalautus Lupapiste.fi-palvelun kautta.
Loppukatselmuksen ilmoitusPalautus Lupapiste.fi-palvelun kautta.
Pientalotyömaa valvonta ja
tarkastusasiakirja YO76
Palautus Lupapiste.fi-palvelun kautta.
Savuhormin ja tulisijan
tarkastuspöytäkirja 2018
Palautus Lupapiste.fi-palvelun kautta.
Hulevesiohje
Työmaasuunnitelman ohje
Ohjeita pientalon käyttöönottoon
ja loppukatselmukseen
Maalämpökaivojen porausvesien
käsittelyohje
Pääkaupunkiseudun työmaavesiohjeTyömaavesiohje sisältää tiivistettynä suositeltavia toimenpiteitä työmaavesien käsittelyyn.
Ohje – Luvan voimassaolon jälkeen pyydetty loppukatselmusOhjeet luvan voimassaolon päättymisen jälkeen pyydettyä loppukatselmusta varten.
HissiavustuksetValtuusto päätti 18.12.2023 luopua hissiavustusten myöntämisesta 1.1.2024 alkaen.

Rakentamisen yhteiset Topten-käytännöt sivuilta löytyy kaikki pks- ja Topten yhteiset tulkinnat ja lomakkeet (pks- ja Topten -kortit). Tulkintojen tavoitteena on jakaa tietoa ja tukea säännösten soveltamista, yhtenäistää toimintatapoja, edistää hyvää rakentamistapaa ja ennaltaehkäistä virheitä.

Tiedote parvekekaiteista
Rakennusvalvonnan tiedote 17.10.2023

Suomen Tasolasiyhdistys ry on julkaissut kotisivuillaan ohjeen liittyen kaidelasin laskennallisen mitoituksen periaatteisiin.

Poimintoja Topten korteista

TULKINTAKORTIT
115 § Kerrosala08 Asuinkerrostalon pinta-alataulukko
117 § Rakentamiselle asetettavat vaatimukset04 Paloturvallisuuden suunnittelun ja toteutuksen perusteet sekä paloturvallisuussuunnitelma
117 b § Paloturvallisuus01 P3-paloluokan pientalon paloturvallisuuden perusteita
117 c § Terveellisyys01 Kosteudenhallintaselvitys – Merkitys ja sisältö
117 g § Energiatehokkuus01 Energiatehokkuuden osoittaminen vaatimukset laajennukseen tai kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen
LOMAKKEET
RAK Rakennetekniikka05 Rakennushankkeen akustisen suunnittelun perusteet
06 Pientalon ulkovaipan äänitasoerovaatimuksen määrittäminen
PALO Paloturvallisuus01 Paloturvallisuuden suunnittelun ja toteutuksen perusteet
YL Yleiset lomakkeet01 Pientalon ulkovaipan äänitasoerovaatimuksen määrittäminen
06 Selvitys rakennuksen terveellisyydestä
07 Kosteudenhallinnan laadunvarmistusketjun tarkastusraportti
09 Selvitys rakennuksen turvallisuudesta (loppukatselmus korjausrakentaminen)

Korjausavustukset

Uudenmaan ELY-keskus ja Museovirasto jakavat rakennusperinnön korjaus- ja entistämisavustuksia. Avustuksia voi hakea vuosittain loppusyksystä. Lisätietoja avustuksista löytyy suoraan Museoviraston ja Uudenmaan ympäristökeskuksen nettisivuilta sekä osoitteesta www.kulttuuriymparistomme.fi.