Kuntien ja kaupunkien ympäristönsuojelu- ja valvontatehtävät perustuvat lainsäädäntöön, kuten ympäristönsuojelulakiin, jätelakiin ja vesilakiin. Ympäristölainsäädäntöä täydentävät kaupungin ympäristönsuojelumääräykset, joiden tavoitteena on mm. ehkäistä ympäristön pilaantumista.

Ympäristöpäällikkö käsittelee mm. maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukaiset maisematyöluvat, ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaiset meluilmoitukset sekä poikkemiset ympäristönsuojelumääräyksistä.

Käsittelyaika vaihtelee noin kolmesta viikosta kuuteen viikkoon. Suorittamalla itse naapurikuulemiset ennen hakemuksen jättöä, hakija voi nopeuttaa käsittelyaikaa.