Uppgifterna för kommunerna och städernas miljöövervakning bestäms i bl.a. miljöskyddslagen, avfallslagen och vattenlagen samt kompletteras av stadens miljöskyddsföreskrifter.

Miljöchefen behandlar och beviljar bl.a. tillstånd för miljöåtgärd i enlighet med markanvänding och byggnadslagens 128 §, bullerbeslut i enlighet med miljöskyddslagens 118 § samt undantag från stadens miljöskyddsföreskrifter.

Behandlinsgtiden varierar från tre till sex veckor, genom att utföra grannerhöranden själv, påskyndar sökanden behandlingstiden.