Granimodellens preliminära hobbyscheman för läsåret 2021-2022 har publicerats. Det kan dock hända att det blir några förändringar i scheman augusti på grund av skolornas schema. Klubbarna för nästa läsår 2022-2023 startar vecka 36.

Anmälan till Granimodellen klubbar 2022-2023 öppnas på måndag den 22 augusti kl 7.00.

Vad är Granimodellen?

Granimodellen bygger på den nationella Finlandsmodellen för hobbyverksamhet. Syftet med Granimodellen är att skapa tilltalande och avgiftsfria hobbytillfällen för barn i samband med skoldagen. Det är verksamhet som finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet och pilotprojekt genomförs i mer än hundra kommuner på olika håll under våren 2021.

Syftet är att skapa tilltalande och avgiftsfria hobbytillfällen för barn i samband med skoldagen.

Undervisnings- och kulturministeriet

Hobbyer för barn och ungdomar betraktas som en viktig faktor för välbefinnande och därför har verksamheten fått stöd på riksnivå. Utbudet av hobbyer bygger på förslag från ungdomar, som i Grankulla har tillfrågats om saken i en skolundersökning under våren 2022. Ett annat mål är att nå de unga som inte har hobbyer och att försöka hitta meningsfulla fritidsaktiviteter för dem med hjälp av ungdomsarbetarna. Under läsåret 2021-2022 uttryckte 12% av ungdomarna att Granimodellen hobby var den enda hobby.

Hobbyscheman för skolor

Klubbarna ordnas i regel i skolorna eller omedelbar närhet till dem. Varje skola har sitt eget utbud av klubbar. Utbudets omfattning varierar tills vidare efter tillgången på klubbledare. Varje skolas hobbyschema finns på Granimodellens webbsidor för läsåret 2022–2023 när schemat är färdigt.

Hobbyer i Grankulla

Grankulla erbjuder också andra hobbyer än de kostnadsfria hobbyer för elever i grundutbildning som ordnas av Granimodellen.

Kontakta oss

Maija Tiainen

Bildningssektorns planerare

Koordinator av Granimodellen och eftermiddagsverksamheten