Granimodellen bygger på den nationella Finlandsmodellen för hobbyverksamhet. Syftet med Granimodellen är att skapa tilltalande och avgiftsfria hobbytillfällen för barn i samband med skoldagen. Det är verksamhet som finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet och pilotprojekt genomförs i mer än hundra kommuner på olika håll under våren 2021.

Syftet är att skapa tilltalande och avgiftsfria hobbytillfällen för barn i samband med skoldagen.

Undervisnings- och kulturministeriet

Hobbyer för barn och ungdomar betraktas som en viktig faktor för välbefinnande och därför har verksamheten fått stöd på riksnivå. Utbudet av hobbyer bygger på förslag från ungdomar, som i Grankulla har tillfrågats om saken i en skolundersökning under hösten 2020. Ett annat mål är att nå de unga som inte har hobbyer och att försöka hitta meningsfulla fritidsaktiviteter för dem med hjälp av ungdomsarbetarna.

Ett pilotprojekt under våren 2021 har syftet att samla erfarenheter och få feedback om hobbyutbudet och välfungerande arbetssätt för att den avgiftsfria hobbyverksamheten för barn och ungdomar ska bli en etablerad verksamhetsform i Grankulla under läsåret 2021–2022. Det finns ett årligt statligt stöd för Granimodellen.

Hobbyscheman för skolor

Klubbarna ordnas i regel i skolorna eller omedelbar närhet till dem. Varje skola har sitt eget utbud av klubbar. Utbudets omfattning varierar tills vidare efter tillgången på klubbledare. Varje skolas hobbyschema läggs ut på Granimodellens webbsidor så snart det är klart för läsåret 2021–2022.

Information om klubbarna och anmälning kommer att skickas hem via ett Wilma-meddelande under vecka 33. De första klubbarna startar vecka 37. Anledningen att skjuta upp startdatumet för klubbarna är de striktare coronabegränsningarna i huvudstadsregionen.

Skolornas hobbyscheman publiceras under vecka 33.

Fritidsaktiviteter i Grankulla

Grankulla erbjuder också andra hobbyer än de kostnadsfria hobbyer för elever i grundutbildning som ordnas av Granimodellen.