Dekorative bild

Byggnadstillsynen övervakar byggverksamheten och bidrar med sin insats till att göra den byggda miljön trygg, säker, sund och ändamålsenlig. Målet är att uppnå en trivsam stadsbild som är karakteristisk för Grankulla på ett sätt som stöder hållbar utveckling.

Det är byggnadstillsynens uppgift att övervaka byggarbetet på fastigheter och säkra att byggarbetet följer bestämmelserna i markanvändnings- och bygglagen. I byggnadstillsynens huvuduppgifter ingår att behandla tillståndsansökningar och beslut som ansluter till byggande, övervakning under den tid byggarbetet pågår, samt övervakning av att byggnaderna följer bestämmelserna och av den byggda miljön i allmänhet.

Tillståndsärenden i anslutning till byggande handläggs via e-tjänsten Lupapiste.fi. Du kan registrera dig i tjänsten med bankkoder eller mobilcertifikat och använda e-tjänsten för att lämna in en begäran om råd eller ansökan om lov eller tillstånd. Närmare anvisningar finns på webbplatsen Lupapiste.fi.