Här har vi samlat av de centrala bestämmelserna, anvisningarna och formulären som ansluter till byggande.

Formulär för hörande av grannarDet undertecknade formuläret lämnas i Lupapiste.fi
Hissunderstöd av Grankulla stadAnvisningar hur man söker om hissunderstöd

Mera anvisningar och formulär hittar du på den finskspråkiga sidan.

På webbplatsen för de gemensamma Topten-anvisningarna för byggande finns tolkningarna och formulären för huvudstadsregionen och Topten (pks- och topten-kortkatalogerna). Syftet med tolkningarna är att sprida information och ge stöd för tillämpningen av bestämmelserna, bidra till mer enhetliga verksamhetssätt, främja god byggpraxis och förebygga fel.

Reparationsunderstöd

NTM-centralen i Nyland och Museiverket delar ut understöd för reparation och restaurering av byggnadsarvet. Man kan ansöka om understöd årligen i slutet av hösten. Mer uppgifter om understöden hittar du på Museiverkets och NTM-centralen i Nylands webbsidor samt på adressen www.kulttuuriymparistomme.fi/sv-FI.

Grankulla stads anvisningar

Grankulla stads byggnadsordning
Trädfällning i Grankulla
Miljöskyddsföreskrifter

Lagar och förordningar

Markanvändnings- och bygglag
Markanvändnings- och byggförordning
Räddningslag
Statsrådets förordning om skyddsrum
Miljöministeriet – Byggande och markanvändningen