Tall

Trädfällning i Grankulla

När en tomtägare har behov av att fälla träd på sin tomt, ska det göras ett besök på tomten (sk. trädbesiktning) för att bedöma behovet av tillstånd för miljöåtgärder. Besöket, som är gratis, beställs hos stadsträdgårdsmästaren eller underhållsträdgårdsmästaren. Under besöket tar man ställning till om det behövs tillstånd för fällningarna eller ej.

Obs!  Under fåglarnas häckningsperiod från april till augusti utförs endast nödvändiga besök på tomten för att bedöma behovet av tillstånd för miljöåtgärder.

Skydd av träd, växtlighet och naturområden

I samband med trädgårdsplanering och byggarbeten bör man beakta den inverkan dylika arbeten kan ha på växtlighetem på tomten, och då i synnerheten på träden. Staden har därför sammansatt anvisningar, vars syfte är att bistå planerare och anläggare/byggare då de bedömer möjligheterna att bevara växtligheten på byggplatsen och att välja rätt skyddsåtgärder.