Markanvändningsenheten ansvarar för Grankulla stads kartproduktion och upprätthåller olika slags geografiska informationsmaterial.

Grankulla karttjänst

Grankulla karttjänst på webben är avsedd för kommunens invånare. I tjänsten får man tillgång till olika slag av kartor över och geodata om Grankulla stads område.

Utdrag ur kartor och digitala kartmaterial

Hos markanvändningsenhetens kundtjänst kan du beställa kartor, antingen som utskrifter eller i digitalt format.

Gränssnittstjänster (WMS och WFS)

WMS- och WFS-gränssnittstjänsterna gör det möjligt att använda de nyaste kartmaterialen i utomstående geodataapplikationer.

I WMS-rastergränssnittstjänsten kan man se kartmaterialet i rasterform. Bland Grankulla stads öppna data i gränssnittstjänsten finns bl.a. guidekartan, den gällande detaljplanesammanställningen och fastighetskartan.

Grankulla stads WMS-tjänst finns på: https://kartat.kauniainen.fi/teklaOgcWeb/WMS.ashx

Tjänstens metadata finns i Paikkatietohakemisto.

Kontakta oss

Mikko Pusa

GIS-expert
Organisation
Samhällsteknik – Markanvändning