Miljöenhetens uppgifter omfattar tillsyn enligt lagstiftningen (bl.a. miljöskyddslagen, naturvårdslagen och avfallslagen) samt uppgifter som också omfattar myndighetstjänster och planeringsuppgifter beträffande miljöskydd och naturvård.

Miljöenheten följer miljöns tillstånd och handleder och ger råd till stadsbor och företag. Miljöchefen behandlar bl.a. tillstånd för miljöåtgärder enligt markanvändnings- och bygglagen och anmälan om buller enligt miljöskyddslagen.

Miljöenheten koordinerar även arbetet med stadens klimatneutralitets- och energieffektivitetsärenden. Du kommer att hittar mera information om detta på “Klimatneutral Grani”-sidorna som öppnar inom kort.

Miljöenhetens personal

Anna Sjövall

Miljöexpert
Organisation
Samhällsteknik – Miljöenheten